Zrównoważony rozwój województwa kujawsko-pomorskiego – bariery i wyzwania

Konferencja pn.: „Zrównoważony rozwój województwa kujawsko-pomorskiego – bariery i wyzwania” to trzecia konferencja naukowa organizowana przez Nasz Oddział. W tym roku współorganizatorem przedsięwzięcia jest Narodowy Bank Polski Oddział w Bydgoszczy.

Konferencja odbędzie się 23 listopada 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a udział‚ w niej będzie bezpłatny.

Patronat honorowy nad tegoroczną konferencją objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Konferencja adresowana jest zarówno do przedstawicieli nauki jak i biznesu oraz lokalnych samorządów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

Menu