Współczesne trendy na rynku pracy

Konferencja naukowa „Współczesne trendy na rynku pracy” to już czwarta konferencja naukowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, która ma za zadanie utworzyć forum dla przedstawicieli polskich oraz zagranicznych ośrodków naukowych, władz samorządowych, terenowych organów administracji rządowej, instytucji publicznych i przedstawicieli biznesu, zainteresowanych współczesnymi trendami na rynku pracy

W ramach publikacji pokonferencyjnych możliwym będzie publikowanie w czasopiśmie „Transformacje. Pismo interdyscyplinarne”

Transformacje są pismem interdyscyplinarnym, recenzowanym, wychodzącym od 1992 roku. Poświęcone są m.in. problematyce:

Transformacje mają zasięg międzynarodowy. W 2012 roku podpisana została umowa licencyjna z globalną bazą danych EBSCO Publishing (Ipswich , MA, USA). Od 2013 roku indeksowany jest w  INDEX COPERNICUS. Od 2014 roku jest na liście ERIH+.

Czasopismo recenzowane (11 pkt. lista MNiSzW).

Menu