Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Szansa na lepszy start – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy”

UWAGA – DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dotyczy Uczestników projektu, którzy zakończyli wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramach ścieżki dotacyjnej.

Wnioski przyjmowane będą przez okres 3 dni roboczych począwszy od daty ogłoszenia tj. od 6 sierpnia 2018 r. do 8 sierpnia 2018 r.

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w biurze projektu: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Poznańska 43–45, 88–100 Inowrocław lub w biurze lidera Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, w godz. 7:30–15:30, lub wysłać pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru.

KOMPLET DOKUMENTÓW W ZAKŁADCE PROJEKTUhttps://pte.bydgoszcz.pl/projekty/szansa-na-lepszy-start-wsparcie-dla-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy/harmonogram/