Harmonogram realizacji

10.08.2018 r.

Wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej – nabór uzupełniający

Harmonogram realizacji wsparcia udzielanego w ramach projektu:

I. Wsparcie psychologiczno – doradcze:

 1. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Termin 1 (grupa I i II): 02 – 03.10. 2017 r. w godzinach 10:00 – 14:45.
Miejsce: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Poznańska 43 – 45, 88 – 100 Inowrocław, pokój nr 14.

Termin 2 (grupa III): 20 – 21.11. 2017 r. w godzinach 13:15 – 15:30.
Miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85 – 034 Bydgoszcz, pokój nr 2.

Termin 3 (grupa IV): 31.01.2018 r. w godzinach 10:00 – 15:00.
Miejsce: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Poznańska 43 – 45, 88 – 100 Inowrocław, pokój nr 14.

 1. Wsparcie psychologiczne

Termin: 31.01.2018 r. w godzinach 08:00 – 10:00
Miejsce: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Poznańska 43 – 45, 88 – 100 Inowrocław, pokój nr 7.
Termin: 30.01.2018 r. w godzinach 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00
Miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, pokój nr 2.
Terminy: 26.01.2018 r. w godzinach 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00; 29.01.2018 r., w godzinach 08:00 – 10:00
Miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, pokój nr 302.
Termin: 25.01.2018 r. w godzinach 11:00 – 13:00
Miejsce: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Poznańska 43 – 45, 88 – 100 Inowrocław, pokój nr 7.
Terminy: 19.01.2018 r. w godzinach 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00; 22.01.2018 r., w godzinach 08:00 – 10:00
Miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, pokój nr 2.
Termin: 11.01.2018 r. w godzinach 10:00 – 12:00
Miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, pokój nr 2.
Termin: 10.01.2018 r. w godzinach 10:00 – 12:00
Miejsce: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Poznańska 43 – 45, 88 – 100 Inowrocław, pokój nr 7.
Termin: 30.11.2017 r. w godzinach 12:00 – 14:00, 16:00 – 18:00
Miejsce: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Poznańska 43 – 45, 88 – 100 Inowrocław, pokój nr 7.
Termin: 16.11.2017 r. w godzinach 10:00 – 12:00,
Miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, pokój nr 2.
Termin: 31.10.2017 r. w godzinach 10:00 – 12:00,
Miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, pokój nr 2.
Termin: 27.10.2017 r. w godzinach 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00; 31.10.2017 r. w godzinach 10:00 – 12:00
Miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, pokój nr 2.
Termin: 20.10.2017 r. w godzinach 12:00 – 14:00.
Miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, pokój nr 2.
Termin: 16.10.2017 r. w godzinach 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00; 17.10.2017 r. 10:00 – 12:00.
Miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, pokój nr 2.
Termin: 12.10.2017 r. w godzinach 14:30 – 16:30.
Termin: 25.09.2017 r. – 02.10. 2017 r. w godzinach 10:00 – 18:00.
Miejsce: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Poznańska 43 – 45, 88 – 100 Inowrocław, pokój nr 7.

 1. Doradztwo zawodowe – IPD – Indywidualny Plan Działania

Termin: 30.01.2018 r. w godzinach 08:00 – 10:00, 12:00 – 14:00, 16:00 – 18:00
Miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, pokój nr 2.
Termin: 26.01.2018 r. w godzinach 08:00 – 10:00, 12:00 – 14:00, 16:00 – 18:00
Miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, pokój nr 302.
Termin: 25.01.2018 r. w godzinach 09:00 – 11:00
Miejsce: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Poznańska 43 – 45, 88 – 100 Inowrocław, pokój nr 7.
Termin: 19.01.2018 r. w godzinach 08:00 – 10:00, 12:00 – 14:00, 16:00 – 18:00
Miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, pokój nr 2.
Termin: 11.01.2018 r. w godzinach 08:00 – 10:00
Miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, pokój nr 2.
Termin: 10.01.2018 r. w godzinach 08:00 – 10:00
Miejsce: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Poznańska 43 – 45, 88 – 100 Inowrocław, pokój nr 7.
Termin: 30.11.2017 r. w godzinach 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00
Miejsce: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Poznańska 43 – 45, 88 – 100 Inowrocław, pokój nr 7.
Termin: 16.11.2017 r. w godzinach 08:00 – 10:00
Miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, pokój nr 2.
Termin: 31.10.2017 r. w godzinach 08:00 – 10:00
Miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, pokój nr 2.
Termin: 27.10.2017 r. w godzinach 08:00 – 10:00, 12:00 – 14:00; 31.10.2017 r. w godzinach 08:00 – 10:00.
Miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, pokój nr 2.
Termin: 20.10.2017 r. w godzinach 10:00 – 12:00.
Miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, pokój nr 2.
Termin: 16.10.2017 r. w godzinach 08:00 – 10:00, 12:00 – 14:00; 17.10.2017 r. 08:00 – 10:00.
Miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, pokój nr 2.
Termin: 12.10.2017 r. w godzinach 12:30 – 14:30.
Termin: 19 – 22.09. 2017 r. w godzinach 08:00 – 18:00.
Miejsce: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Poznańska 43 – 45, 88 – 100 Inowrocław, pokój nr 7.

4. Szkolenie „Kierowca wózków jezdniowych napędzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli gazowych”

Na podstawie zapytania ofertowego nr 01/SNLS/2017/PTE zamieszczonego na stronie bazakonkurencyjnosci.gov.pl, dokonano wyboru Wykonawcy szkolenia. Nazwa Wykonawcy: Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne Ośrodek Szkoleniowy w Inowrocławiu, 88 – 100 Inowrocław, ul. Jacewska 164. Poniżej zamieszczono harmonogram szkolenia:
Harmonogram szkolenia

5. Szkolenie „ABC przedsiębiorczości”                                                                                                                                                               Harmonogram szkolenia ABC przedsiębiorczości

6. Szkolenie „Obsługa kas fiskalnych z elementami technik aktywnej sprzedaży”

Na podstawie zapytania ofertowego nr 02/SNLS/2017/PTE zamieszczonego na stronie bazakonkurencyjnosci.gov.pl, dokonano wyboru Wykonawcy szkolenia. Nazwa Wykonawcy: Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne Ośrodek Szkoleniowy w Inowrocławiu, 88 – 100 Inowrocław, ul. Jacewska 164. Poniżej zamieszczono harmonogram szkolenia:
Harmonogram szkolenia

7. Szkolenie „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”

Na podstawie zapytania ofertowego nr 06/SNLS/2017/PTE zamieszczonego na stronie bazakonkurencyjnosci.gov.pl, dokonano wyboru Wykonawcy szkolenia. Nazwa Wykonawcy: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 85 – 229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2. Poniżej zamieszczono harmonogram szkolenia:
Harmonogram szkolenia

8. Szkolenie „Kurs wychowawcy kolonijnego z terapią behawioralną”

Na podstawie zapytania ofertowego nr 05/SNLS/2017/PTE zamieszczonego na stronie bazakonkurencyjnosci.gov.pl, dokonano wyboru Wykonawcy szkolenia. Nazwa Wykonawcy: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 85 – 229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2. Poniżej zamieszczono harmonogram szkolenia:
Harmonogram szkolenia

9. Szkolenie „Grafika komputerowa – kurs przygotowujący do egzaminu CS M2 Grafika komputerowa”

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Ośrodek Szkoleniowo – Wdrożeniowy Marek Szarata. Miejsce szkolenia: 85-164 Bydgoszcz, ul. Karpacka 54. Poniżej zamieszczono harmonogram szkolenia:
Harmonogram szkolenia

10. Kurs zawodowy „Kadry i płace”

Kurs zawodowy zostanie przeprowadzony przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy.
Miejsce szkolenia: 88 – 100 Inowrocław, ul. Poznańska 43 – 45. Poniżej zamieszczono harmonogram szkolenia:
Harmonogram szkolenia

11. Działalność gospodarcza

03.08.2018 r.

UWAGA – DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dotyczy Uczestników projektu, którzy zakończyli wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramach ścieżki dotacyjnej.

Wnioski przyjmowane będą przez okres 3 dni roboczych począwszy od daty ogłoszenia tj. od 6 sierpnia 2018 r. do 8 sierpnia 2018 r. 

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w biurze projektu: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Poznańska 43–45, 88–100 Inowrocław lub w biurze lidera Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, w godz. 7:30–15:30, lub wysłać pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru.

08.02.2018 r.

Informujemy, że w terminie od 9 lutego 2018 r. do 19 lutego 2018 r. w ramach projektu trwać będzie nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami.

Zgodnie z §4  Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami mogą złożyć Uczestnicy projektu, którzy ukończyli wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz odbyli 5 godzin indywidualnego doradztwa w zakresie tworzenia biznesplanu.

Wnioski należy składać  osobiście w Biurze Projektu mieszczącym się w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości
w Inowrocławiu, ul. Poznańska 43–45, 88, w godz. 7:30–15:30, pokój nr 6 lub wysłać pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru.

Wzory dokumentów:

ETAP 1 – SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 2. Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 3. Załącznik nr 2- Wzór Biznesplanu
 4. Załącznik nr 3 -Harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji
 5. Załącznik nr 4- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 6. Załącznik nr 5 – Pomoc de minimis – zaświadczenie
 7. Załącznik nr 6- Oświadczenie o otrzymanej- nie otrzymanej pomocy de minmis
 8. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną biznes planu
 9. Załącznik nr 8 – Wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji
 10. Załącznik nr 9 -Karta oceny biznesplanu
 11. Załącznik nr 10 -Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego
 12. Załącznik nr 11 – Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej

ETAP 2 – PODPISANIE UMOWY NA WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJA):

 1. Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

26.02.2018 r.

Wyniki oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

12. Szkolenie „Grafika komputerowa – kurs przygotowujący do egzaminu CS M2 Grafika komputerowa”

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Ośrodek Szkoleniowo – Wdrożeniowy Marek Szarata. Miejsce szkolenia: 85 – 034 Bydgoszcz, ul. Długa 34. Poniżej zamieszczono harmonogram szkolenia:
Harmonogram szkolenia

13. Szkolenie „Programowanie aplikacji internetowych”

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Ośrodek Szkoleniowo – Wdrożeniowy Marek Szarata. Miejsce szkolenia: 85 – 034 Bydgoszcz, ul. Długa 34. Poniżej zamieszczono harmonogram szkolenia:
Harmonogram szkolenia

 

 

Menu