Grant badawczy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy realizuje granty badawcze przeznaczone dla najlepszych naukowców. Inicjatywa ta ma na celu wspieranie innowacyjnych projektów badawczych oraz rozwój nauki w regionie. Dzięki tym grantom, wyróżniający się badacze mają możliwość realizacji swoich projektów, co przyczynia się do podniesienia poziomu wiedzy i zwiększenia konkurencyjności naukowej.

Menu