Konkurs na najlepsze publikacje naukowe członków PTE – Oddział w Bydgoszczy

II edycja konkursu „Najlepsze publikacje naukowe członków PTE – Oddział w Bydgoszczy”

Do 30.06.2024 r. został przedłużony nabór zgłoszeń recenzowanych publikacji naukowych opublikowanych w latach 2020-2023. Konkurs adresowany jest do Członków PTE – Oddział w Bydgoszczy.

Przypominamy, że prace będą oceniane w trzech kategoriach: ekonomia, zarządzanie oraz finanse. Komisja oceniająca będzie brała pod uwagę zawartość merytoryczną pracy, charakter/oryginalność przeprowadzonych badań oraz aktualność poruszanego zagadnienia. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne. Warunkiem uzyskania nagrody jest prezentacja przez laureata swojej pracy podczas seminarium adresowanego do członków PTE Oddział w Bydgoszczy.

Prace zgłaszać można osobiście w siedzibie Towarzystwa przy ul. Długiej 34 w Bydgoszczy (sekretariat I piętro), pocztą na adres Towarzystwa lub mailowo – na adres: biuro@pte.bydgoszcz.pl, do 30 czerwca 2024 roku.


formularz zgłoszeniowy KONKURS PUBLIKACJA

Regulamin Konkursu aktualizacja 2 (003)

Menu