Pożyczki

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy oferuje pożyczki w ramach środków pochodzących z dotacji otrzymanej z Banku Światowego oraz z dotacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wsparcie finansowe skierowane jest do:

Menu