Pożyczki dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Kto może uzyskać pożyczkę:

O pożyczkę mogą ubiegać się osoby rozpoczynające działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – dotyczy firm działających do 3 m-cy.

Co należy zrobić, aby otrzymać pożyczkę?

– złożyć wniosek o pożyczkę wraz z wymaganymi załącznikami

Warunki pożyczki:

 Zabezpieczenie pożyczki:

Obligatoryjne:

Fakultatywne:

Przeznaczenie pożyczki:

– zakup środków trwałych m.in: maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków transportu,

– zakup towarów handlowych, materiałów i surowców do produkcji,

– remont i adaptacja lokalu przeznaczonego na działalność gospodarczą

Pożyczka nie może być przeznaczona na bieżące koszty związane z pokryciem opłat (czynsz, telefon itp.), rat leasingowych, rat wcześniej zaciągniętych kredytów, a także na refinansowanie poniesionych już wydatków.

Pożyczkobiorca zobowiązany jest rozliczyć pożyczkę rachunkami, fakturami, umowami zgodnie z celem wskazanym we wniosku o pożyczkę oraz terminem określonym w umowie pożyczki.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Menu