Dojrzali aktywni podstawą rozwoju MMSP – Strategia RESTART

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy wraz z partnerami krajowymi i ponadnarodowymi realizuje projekt "Dojrzali aktywni podstawą rozwoju MMSP – Strategia RESTART”

Projekt pn.: „Dojrzali aktywni podstawą rozwoju MMSP – Strategia RESTART”realizowany jest w okresie od 2016-11-01 do 2019-04-30 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa).

Projekt realizowany będzie przez partnerstwo, którego liderem jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, partnerem krajowym jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, a partnerem ponadnarodowym jest Alternativa 50+, o. p. s. z Czech.

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie do praktyki, przy aktywnym udziale partnera ponadnarodowego, metod utrzymania aktywności zawodowej os. po 50 r.ż. w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym opracowanie innowacyjnej strategii zarządzania wiekiem w ramach Platformy RESTART.

 

 

 

 

 

Menu