O projekcie

Realizacja projektu planowana jest na okres od 2016-11-01 do 2019-04-30 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa).

Projekt realizowany będzie przez partnerstwo, którego liderem jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, partnerem krajowym jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, a partnerem ponadnarodowym Alternativa 50+, o. p. s. z Czech.

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie do praktyki, przy aktywnym udziale partnera ponadnarodowego, metod utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym opracowanie innowacyjnej strategii zarządzania wiekiem w ramach Platformy RESTART.

Dofinansowanie: 1 706 942,67 zł

Strategia RESTART oparta będzie na następujących filarach:

Menu