InLAB

Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu

„inLAB – innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu” w ramach Działania 8.3, okres realizacji: 1 września 2011r. – 31 maja 2014r.

We wrześniu 2011r. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy rozpoczęło realizację projektu „inLAB – innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.3 „Projekty innowacyjne”.

Projekt „inLAB – Innowacyjne laboraorium współpracy nauki i biznesu” będzie realizowany w okresie od 1. września 2011 r. do 31.  maja 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim w ramach ponadnarodowego projektu innowacyjnego, testującego w temacie: „Rozwijanie przedsiębiorczości akademickiej jako formy kształtowania innowacyjnych kadr nowoczesnej gospodarki oraz rozwiązania w zakresie wykorzystania wyników badań naukowych przez przedsiębiorców”.

Liderem projektu jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, a partnerem akademickim Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy oraz Laurea University of Applied Science w Finlandii.

W ramach projektu przewiduje się m. in. analizę potencjału regionu w zakresie prac badawczo – rozwojowych (badania focusowe i case study z naukowcami oraz przedsiębiorcami), opracowanie i przetestowanie w Polsce modelu transferu wiedzy w postaci laboratoriów inLAB oraz stworzenie narzędzi badających potencjał środowiska akademickiego w zakresie współpracy z otoczeniem biznesowym.

Tworzony w ramach projektu model laboratoriów inLAB będzie bazował na doświadczeniach fińskich laboratoriów badawczych SIDlab. SIDlab’y to jednostki badawczo – rozwojowe, utworzone w partnerskiej Laurea University of Applied Science, w których kadra naukowa i studenci pracują nad nowatorskimi projektami z dziedzin takich, jak: robotyka, informatyka, gospodarka żywnościowa i ekologia, dla potrzeb przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Helsińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Menu