Zapytania ofertowe

Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu

Zapytanie ofertowe nr 1/inLAB/2011 – wrzesień 2011

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w związku z realizacją projektu „inLAB – innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu”
w ramach Priorytetu VIII. „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.3 „ Projekty innowacyjne” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na niżej zamieszczone zapytanie ofertowe, dotyczące badań fokusowych w ramach projektu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe dot. badań fokusowych –

Zapytanie ofertowe nr 2/inLAB/2011 – październik 2011

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w związku z realizacją projektu „inLAB – innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu”
w ramach Priorytetu VIII. „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.3 „ Projekty innowacyjne” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na niżej zamieszczone zapytanie ofertowe, dotyczące badań case study w ramach projektu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe dot. badań case study

Zapytanie ofertowe nr 3/inLAB/2011 – listopad 2011

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w związku z realizacją projektu „inLAB – innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu”
w ramach Priorytetu VIII. „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.3 „ Projekty innowacyjne” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na niżej zamieszczone zapytanie ofertowe, dotyczące prac eksperckich nad procedurami tworzenia i funkcjonowania laboratoriów inLAB
w ramach projektu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe dot. prac eksperckich (procedury inLAB) –

Zapytanie ofertowe nr 4/inLAB/2011 – listopad 2011

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w związku z realizacją projektu „inLAB – innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu”
w ramach Priorytetu VIII. „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.3 „ Projekty innowacyjne” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na niżej zamieszczone zapytanie ofertowe, dotyczące prac eksperckich w zakresie konsultacji procedur dotyczących tworzenia i funkcjonowania laboratoriów inLAB.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Menu