Aktualności

W związku z rozpoczętą rekrutacją do projektu „Dzienny Dom Pobytu przy Parafii p.w. św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu” w ramach I naboru serdecznie zapraszamy osoby niesamodzielne zainteresowane pobytem w Dziennym Domu Pobytu w Inowrocławiu oraz opiekunów faktycznych tych osób do składania formularzy zgłoszeniowych.

Zgłoszenia do projektu dokonać można wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania na stronie internetowej: www.krolowajadwiga.pl oraz na stronie internetowej projektu w zakładce Rekrutacja.

Formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej pobrać można w siedzibie:

 1. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Królowej Jadwigi, ul. Wojska Polskiego 20, 88-100 Inowrocław,
  biuro parafialne czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-10:00, e-mail:ddp.jadwiga@gmail.com,
  tel. 600 952 683,
 2. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu, ul. Poznańska 43-45, 88-100 Inowrocław,
  ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, pokój nr 6, parter,
  e-mail: owp-frp@pte.bydgoszcz.pl, tel. 780 117 889,
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, ul. Św. Ducha 90, 88 – 100 Inowrocław,
  ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, pokój 29,
  e-mail: efs@mopsinowroclaw.samorzady.pl, tel. 52 356 22 64.

Zgłoszenia kandydatów do projektu można składać osobiście w godzinach pracy w/w biur, wysłać pocztą tradycyjną
na adresy biur, przesłać skan mailowy lub telefonicznie.

Menu