O projekcie

Projekt „REAKTYWACJA – program wsparcia dla osób biernych zawodowo szansą na zatrudnienie” jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość dofinansowania z UE: 906 297,44 zł

Celem projektu jest zwiększenie potencjału do zatrudnienia 77 osób biernych zawodowo powyżej 29 r.ż. z Bydgoszczy oraz powiatu bydgoskiego, inowrocławskiego, żnińskiego i nakielskiego poprzez podniesienie kwalifikacja i kompetencji zawodowych.

Zyskasz kompleksowe wsparcie:

* szkolenia, kursy, warsztaty
* pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
* staże zawodowe
* doposażenie stanowiska pracy dla pracodawcy, który Cię zatrudni
* stypendium, zwrot kosztów dojazdu
* dodatek relokacyjny

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą pobrać formularz zgłoszeniowy
ze strony www.pte.bydgoszcz.pl lub w biurze projektu i punktach rekrutacyjnych.
Formularz można złożyć osobiście w biurze projektu lub punkcie rekrutacyjnym albo pocztą tradycyjną lub kurierem w biurze projektu, jak również elektronicznie w formie skanu na adres reaktywacja@pte.bydgoszcz.pl. Osoby niepełnosprawne mogą również zgłosić się do projektu telefonicznie pod numerem 52 322 90 61.

BIURO PROJEKTU
Polskie Towarzystwo Ekonomiczna – Oddział w Bydgoszczy
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz; tel. 52 322 90 61

PUNKTY REKRUTACYJNE
Żnin ul. Składowa 4
Inowrocław ul. Poznańska 43-45

 

Menu