Aktualności

13.08.2019

Nabór wniosków o zwrot kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla uczestników projektu z X naboru.

Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy ma na celu stworzenie stanowiska pracy dla osoby biernej zawodowo, będącej uczestnikiem Projektu. Zaplanowane koszty doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy muszą być bezpośrednio związane z nowoutworzonym stanowiskiem pracy, na którym zostanie zaangażowany uczestnik projektu.

Koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego uczestnika Projektu określone będą na poziomie nie wyższym niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. ws. przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2016 r., tj. 4 218,92 zł. (zgodnie z budżetem Projektu średnio 23423,08 zł, a maksymalnie 25 313,52 zł). Wsparcie w postaci doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w ramach projektu realizowane jest na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, wydanego na podstawie art. 27 ust. 4 Ustawy wdrożeniowej. Pomoc de minimis może być udzielona na pokrycie 100% kosztów kwalifikowalnych. Pracodawca, który uzyskał środki na wyposażenie lub doposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy, zobowiązany jest do jego utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy.

 

Doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy planowane jest dla 2 uczestników w następujących zakresach:

a) Stanowisko: Projektant Stron Internetowych (WebMaster), 1 uczestnik projektu, miejsce: Bydgoszcz

b) Stanowisko: Sprzedawca, 1 uczestnik projektu, miejsce: powiat bydgoski

 

Wnioski wraz z załącznikiem (zaparafowane na każdej stronie i podpisane na ostatniej, przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy) należy składać do 26 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00.

02.08.2019

X nabór do projektu REAKTYWACJA – publikacja listy rankingowej.

11.07.2019

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych w ramach uzupełniającego X naboru do projektu REAKTYWACJA!

Dziesiąty nabór do projektu rozpocznie się 18 lipca 2019 r. i potrwa do  31 lipca 2019 r. 

 

Zapraszamy na spotkania informacyjne :

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy sala nr 2, ul. Długa 34, Bydgoszcz

22.07.2019 r. godz. 09.00-10.00

DDP w Żninie, ul. Lewandowskiego 2E, 88-400 Żnin

16.07.2019 r. godz. 10.00-11.00

ul. Notecka 4, Nakło nad Notecią

16.07.2019 r. godz. 08.00-09.00

ul. Wojska Polskiego 20, 88-100 Inowrocław

19.07.2019 r. godz. 15.00-16.00

 

05.06.2019

Nabór wniosków o zwrot kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla uczestników projektu z IX naboru.

Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy ma na celu stworzenie stanowiska pracy dla osoby biernej zawodowo, będącej uczestnikiem Projektu. Zaplanowane koszty doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy muszą być bezpośrednio związane z nowoutworzonym stanowiskiem pracy, na którym zostanie zaangażowany uczestnik projektu.

Koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego uczestnika Projektu określone będą na poziomie nie wyższym niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. ws. przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2016 r., tj. 4 218,92 zł. (zgodnie z budżetem Projektu średnio 24 000,00 zł, a maksymalnie 25 313,52 zł). Wsparcie w postaci doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w ramach projektu realizowane jest na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, wydanego na podstawie art. 27 ust. 4 Ustawy wdrożeniowej. Pomoc de minimis może być udzielona na pokrycie 100% kosztów kwalifikowalnych. Pracodawca, który uzyskał środki na wyposażenie lub doposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy, zobowiązany jest do jego utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy.

 

Doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy planowane jest dla 1 uczestnika w następujących zakresach:

a) Specjalista ds. Księgowości i Kadr – 1 osoba (Bydgoszcz)

 

Wnioski wraz z załącznikiem (zaparafowane na każdej stronie i podpisane na ostatniej, przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy) należy składać do 18 czerwca 2019 r. do godz. 15.00.

27.05.2019

IX nabór do projektu REAKTYWACJA – publikacja listy rankingowej.

16.05.2019

Ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń nabór IX do projektu REAKTYWACJA! zostaje wydłużony do  24 maja 2019 r. 

24.04.2019

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych w ramach uzupełniającego IX naboru do projektu REAKTYWACJA!

Dziewiąty nabór do projektu rozpocznie się 6 maja 2019 r. i potrwa do  17 maja 2019 r. 

 

Zapraszamy na spotkania informacyjne :

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy sala nr 2, ul. Długa 34, Bydgoszcz

07.05.2019 r. godz. 09.00-10.00

ul. Towarowa 5, 88-400 Żnin

13.05.2019 r. godz. 09.30-10.00

ul. Dąbrowskiego 54, Nakło nad Notecią

13.05.2019 r. godz. 08.00-08.30

ul. Wojska Polskiego 20, 88-100 Inowrocław

09.05.2019 r. godz. 14.00-15.00

 

23.04.2019

Zaktualizowano Regulamin projektu REAKTYWACJA (m.in. w zakresie wydłużenia okresu realizacji projektu do 31.12.2019 r.).

01.03.2019

Zaktualizowano Regulamin projektu REAKTYWACJA (w zakresie wydłużenia okresu realizacji projektu do 30.06.2019 r.).

18.02.2019

Nabór wniosków o zwrot kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla uczestników projektu z VIII naboru.

Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy ma na celu stworzenie stanowiska pracy dla osoby biernej zawodowo, będącej uczestnikiem Projektu. Zaplanowane koszty doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy muszą być bezpośrednio związane z nowoutworzonym stanowiskiem pracy, na którym zostanie zaangażowany uczestnik projektu.

Koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego uczestnika Projektu określone będą na poziomie nie wyższym niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. ws. przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2016 r., tj. 4 218,92 zł. (zgodnie z budżetem Projektu średnio 24 000,00 zł, a maksymalnie 25 313,52 zł). Wsparcie w postaci doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w ramach projektu realizowane jest na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, wydanego na podstawie art. 27 ust. 4 Ustawy wdrożeniowej. Pomoc de minimis może być udzielona na pokrycie 100% kosztów kwalifikowalnych. Pracodawca, który uzyskał środki na wyposażenie lub doposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy, zobowiązany jest do jego utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy.

 

Doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy planowane jest dla 1 uczestnika w następujących zakresach:

a) księgowa – 1 osoba

 

Wnioski wraz z załącznikiem (zaparafowane na każdej stronie i podpisane na ostatniej, przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy) należy składać do 25 lutego 2019 r. do godz. 15.00.

11.02.2019

VIII nabór do projektu REAKTYWACJA – publikacja listy rankingowej.

07.01.2019

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych w ramach uzupełniającego VIII naboru do projektu REAKTYWACJA!

Ósmy nabór do projektu rozpocznie się 21 stycznia 2019 r. i potrwa do  8 lutego 2019 r. 

 

Zapraszamy na spotkania informacyjne :

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy sala nr 2, ul. Długa 34, Bydgoszcz

25.01.2019 r. godz. 09.00-10.00

ul. Towarowa 5, 88-400 Żnin

24.01.2019 r. godz. 09.00-10.00

ul. Dąbrowskiego 54, Nakło nad Notecią

22.01.2019 r. godz. 15.30-16.30

ul. Wojska Polskiego 20, 88-100 Inowrocław

24.01.2019 r. godz. 13.30-14.30

 

 

03.12.2018

VII nabór do projektu REAKTYWACJA – publikacja listy rankingowej.

22.10.2018

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych w ramach VII naboru do projektu REAKTYWACJA!

Siódmy nabór do projektu rozpocznie się 5 listopada 2018 r. i potrwa do  30 listopada 2018 r. 

 

Zapraszamy na spotkania informacyjne :

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy sala nr 2, ul. Długa 34, Bydgoszcz

26.11.2018 r. godz. 09.00-10.00

ul. Towarowa 5, 88-400 Żnin

13.11.2018 r. godz. 09.00-10.00

26.11.2018 r. godz. 09.00-10.00

ul. Dąbrowskiego 54, Nakło nad Notecią

19.11.2018 r. godz. 15.30-16.30

26.11.2018 r. godz. 15.30-16.30

ul. Wojska Polskiego 20, 88-100 Inowrocław

19.11.2018 r. godz. 13.30-14.30

05.10.2018

VI nabór do projektu REAKTYWACJA – publikacja listy rankingowej.

13.09.2018

Nabór wniosków o zwrot kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla uczestników projektu z V naboru.

Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy ma na celu stworzenie stanowiska pracy dla osoby biernej zawodowo, będącej uczestnikiem Projektu. Zaplanowane koszty doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy muszą być bezpośrednio związane z nowoutworzonym stanowiskiem pracy, na którym zostanie zaangażowany uczestnik projektu.

Koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego uczestnika Projektu określone będą na poziomie nie wyższym niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. ws. przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2016 r., tj. 4 218,92 zł. (zgodnie z budżetem Projektu średnio 24 000,00 zł, a maksymalnie 25 313,52 zł). Wsparcie w postaci doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w ramach projektu realizowane jest na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, wydanego na podstawie art. 27 ust. 4 Ustawy wdrożeniowej. Pomoc de minimis może być udzielona na pokrycie 100% kosztów kwalifikowalnych. Pracodawca, który uzyskał środki na wyposażenie lub doposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy, zobowiązany jest do jego utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy.

 

Doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy planowane jest dla 5 uczestników w następujących zakresach:

a) sprzedawca – 2 osoby

b) lekarz weterynarii – 1 osoba

c) kasjer / szatniarz – 1 osoba

d) kucharz – 1 osoba

 

Wnioski wraz z załącznikiem (zaparafowane na każdej stronie i podpisane na ostatniej, przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy) należy składać do 20 września 2018 r. do godz. 15.00.

 

05.09.2018

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych w ramach VI naboru do projektu REAKTYWACJA!

Szósty nabór do projektu rozpocznie się 10 września 2018 r. i potrwa do  28 września 2018 r. 

 

Zapraszamy na spotkania informacyjne :

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy sala nr 2, ul. Długa 34, Bydgoszcz

12.09.2018 r. godz. 09.00-10.00

ul. Towarowa 5, 88-400 Żnin

10.09.2018 r. godz. 09.00-10.00

ul. Dąbrowskiego 54, Nakło nad Notecią

12.09.2018 r. godz. 15.30-16.30

ul. Wojska Polskiego 20, 88-100 Inowrocław

10.09.2018 r. godz. 13.30-14.30

03.09.2018

V nabór do projektu REAKTYWACJA – publikacja listy rankingowej.

22.08.2018

Ze względu na małą liczbę zgłoszeń rekrutacja w ramach V naboru do projektu REAKTYWACJA! zostaje wydłużona do 31 sierpnia 2018 r. 

30.07.2018

Nabór wniosków o zwrot kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla uczestników projektu z IV naboru.

Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy ma na celu stworzenie stanowiska pracy dla osoby biernej zawodowo, będącej uczestnikiem Projektu. Zaplanowane koszty doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy muszą być bezpośrednio związane z nowoutworzonym stanowiskiem pracy, na którym zostanie zaangażowany uczestnik projektu.

Koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego uczestnika Projektu określone będą na poziomie nie wyższym niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. ws. przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2016 r., tj. 4 218,92 zł. (zgodnie z budżetem Projektu średnio 24 000,00 zł, a maksymalnie 25 313,52 zł). Wsparcie w postaci doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w ramach projektu realizowane jest na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, wydanego na podstawie art. 27 ust. 4 Ustawy wdrożeniowej. Pomoc de minimis może być udzielona na pokrycie 100% kosztów kwalifikowalnych. Pracodawca, który uzyskał środki na wyposażenie lub doposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy, zobowiązany jest do jego utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy.

 

Doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy planowane jest dla 1 uczestnika w zakresie:

a) kucharz

 

Wnioski wraz z załącznikiem (zaparafowane na każdej stronie i podpisane na ostatniej, przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy) należy składać do 6 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00.

 

 

27.07.2018

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych w ramach V naboru do projektu REAKTYWACJA!

Piąty nabór do projektu rozpocznie się 1 sierpnia 2018 r. i potrwa do  24 sierpnia 2018 r. 

 

Zapraszamy na spotkania informacyjne :

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy sala nr 2, ul. Długa 34, Bydgoszcz

01.08.2018 r. godz. 09.00-10.00

ul. Dąbrowskiego 54, Nakło nad Notecią

09.08.2018 r. godz. 15.30-16.30

ul. Towarowa 5, 88-400 Żnin

14.08.2018 r. godz. 08.00-09.00

ul. Wojska Polskiego 20, 88-100 Inowrocław

23.08.2018 r. godz. 13.30-14.30

 

09.07.2018

IV nabór do projektu REAKTYWACJA – publikacja listy rankingowej.

18.06.2018

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych w ramach IV naboru do projektu REAKTYWACJA!

Czwarty nabór do projektu rozpocznie się 25 czerwca 2018 r. i potrwa do 6 lipca 2018 r. 

 

Zapraszamy na spotkania informacyjne :

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy sala nr 2, ul. Długa 34, Bydgoszcz

02.07.2018 r. godz. 09.00-10.00

ul. Notecka 4, Nakło nad Notecią

04.07.2018 r. godz. 17.30-18.30

ul. Towarowa 5, 88-400 Żnin

02.07.2018 r. godz. 08.30-09.30

ul. Wojska Polskiego 20, 88-100 Inowrocław

28.06.2018 r. godz. 13.30-14.30

30.05.2018

Nabór wniosków o zwrot kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla uczestników projektu z III naboru.

Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy ma na celu stworzenie stanowiska pracy dla osoby biernej zawodowo, będącej uczestnikiem Projektu. Zaplanowane koszty doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy muszą być bezpośrednio związane z nowoutworzonym stanowiskiem pracy, na którym zostanie zaangażowany uczestnik projektu.

Koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego uczestnika Projektu określone będą na poziomie nie wyższym niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. ws. przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2016 r., tj. 4 218,92 zł. (zgodnie z budżetem Projektu średnio 24 000,00 zł, a maksymalnie 25 313,52 zł). Wsparcie w postaci doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w ramach projektu realizowane jest na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, wydanego na podstawie art. 27 ust. 4 Ustawy wdrożeniowej. Pomoc de minimis może być udzielona na pokrycie 100% kosztów kwalifikowalnych. Pracodawca, który uzyskał środki na wyposażenie lub doposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy, zobowiązany jest do jego utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy.

 

Doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy planowane jest dla 1 uczestnika w zakresie:

a) Tokarz – frezer

 

Wnioski wraz z załącznikiem (zaparafowane na każdej stronie i podpisane na ostatniej, przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy) należy składać do 11 czerwca 2018 r. do godz. 15.00.

 

23.05.2018

III nabór do projektu REAKTYWACJA – publikacja listy rankingowej.

14.04.2018

Nabór wniosków o zwrot kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla uczestników projektu z II naboru.

Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy ma na celu stworzenie stanowiska pracy dla osoby biernej zawodowo, będącej uczestnikiem Projektu. Zaplanowane koszty doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy muszą być bezpośrednio związane z nowoutworzonym stanowiskiem pracy, na którym zostanie zaangażowany uczestnik projektu.

Koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego uczestnika Projektu określone będą na poziomie nie wyższym niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. ws. przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2016 r., tj. 4 218,92 zł. (zgodnie z budżetem Projektu średnio 24 000,00 zł, a maksymalnie 25 313,52 zł). Wsparcie w postaci doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w ramach projektu realizowane jest na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, wydanego na podstawie art. 27 ust. 4 Ustawy wdrożeniowej. Pomoc de minimis może być udzielona na pokrycie 100% kosztów kwalifikowalnych. Pracodawca, który uzyskał środki na wyposażenie lub doposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy, zobowiązany jest do jego utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy.

 

Doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy planowane jest dla 1 uczestnika w zakresie:

a) Serwis urządzeń dźwigowych / suwnic lub Mechanik / Elektryk

 

Wnioski wraz z załącznikiem (zaparafowane na każdej stronie i podpisane na ostatniej, przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy) należy składać do 21 maja 2018 r. do godz. 15.00.

 

02.05.2018

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych w ramach III naboru do projektu REAKTYWACJA!

Trzeci nabór do projektu rozpocznie się 8 maja 2018 r. i potrwa do 22 maja 2018 r. 

 

Zapraszamy na spotkania informacyjne:

Starostwo Powiatowe w Nakle, 88-100, ul. Dąbrowskiego 54, Nakło nad Notecią, II piętro sala konferencyjna

17.05.2018 r. godz. 08.00-09.00

Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, ostatnie piętro

17.05.2018 r. godz. 10.00-11.00

Wyższa Szkoła Gospodarski, ul. Poznańska 43-45, Inowrocław

17.05.2018 r. godz. 12.00-13.00

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy sala nr 2, ul. Długa 34, Bydgoszcz

14.05.2018 r. godz. 09.00-10.00

 

 

13.04.2018

II nabór do projektu REAKTYWACJA – publikacja listy rankingowej.

09.04.2018

Nabór wniosków o zwrot kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla uczestników projektu z I naboru.

Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy ma na celu stworzenie stanowiska pracy dla osoby biernej zawodowo, będącej uczestnikiem Projektu. Zaplanowane koszty doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy muszą być bezpośrednio związane z nowoutworzonym stanowiskiem pracy, na którym zostanie zaangażowany uczestnik projektu.

Koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego uczestnika Projektu określone będą na poziomie nie wyższym niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. ws. przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2016 r., tj. 4 218,92 zł. (zgodnie z budżetem Projektu średnio 24 000,00 zł, a maksymalnie 25 313,52 zł). Wsparcie w postaci doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w ramach projektu realizowane jest na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, wydanego na podstawie art. 27 ust. 4 Ustawy wdrożeniowej. Pomoc de minimis może być udzielona na pokrycie 100% kosztów kwalifikowalnych. Pracodawca, który uzyskał środki na wyposażenie lub doposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy, zobowiązany jest do jego utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy.

 

Doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy planowane jest dla 2 uczestników w zakresie:

a) pracownik produkcji – produkcja mebli

b) księgowa

Wnioski wraz z załącznikiem (zaparafowane na każdej stronie i podpisane na ostatniej, przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy) należy składać do 16 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00.

 

05.04.2018

Ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń drugi nabór do projektu REAKTYWACJA zostaje wydłużony do 11 kwietnia 2018 r. 

 

Zapraszamy na spotkania informacyjne:

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy sala nr 2, ul. Długa 34, Bydgoszcz

10.04.2018 r. godz. 15.00-16.00

 

12.03.2018

I nabór do projektu REAKTYWACJA – publikacja listy rankingowej.

09.03.2018

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych w ramach II naboru do projektu REAKTYWACJA!

Drugi nabór do projektu rozpocznie się 26 marca 2018 r. i potrwa do 6 kwietnia 2018 r. 

 

Zapraszamy na spotkania informacyjne:

Przystań Powiat Nakielski, ul. Notecka 4, Nakło nad Notecią

20.03.2018 r. godz. 09.00-10.00

Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie, ul. Śniadeckich 15, I piętro, Żnin

20.03.2018 r. godz. 11.00-12.00

Wyższa Szkoła Gospodarski, ul. Poznańska 43-45, Inowrocław

20.03.2018 r. godz. 15.00-16.00

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy sala nr 2, ul. Długa 34, Bydgoszcz

21.03.2018 r. godz. 09.00-10.00

 

 

28.02.2018

Ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń pierwszy nabór do projektu REAKTYWACJA zostaje przedłużony do 8 marca 2018 r.

 

16.02.2018

Ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń pierwszy nabór do projektu REAKTYWACJA zostaje przedłużony do 28 lutego 2018 r.

 

22.01.2018

Opublikowano dokumenty rekrutacyjne projektu – możliwość pobrania w zakładce DOKUMENTY PROJEKTU.


 

22.01.2018

W ramach projektu funkcjonować będą 4 punkty rekrutacyjne:

W punkcie rekrutacyjnym istnieje możliwość pobrania formularza zgłoszeniowego i zapoznania się z regulaminem projektu, jak również złożenia osobistego dokumentów rekrutacyjnych.

 

Dokumenty rekrutacyjne można ponadto składać:

– osobiście we wskazanych punktach rekrutacyjnych,

– pocztą/kurierem na adres biura Projektu, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz – uwaga: każdorazowo decyduje data wpływu formularza do biura Projektu, a nie data stempla pocztowego,

– mailem w formie skanu z parafkami i podpisami na adres reaktywacja@pte.bydgoszcz.pl,

– telefonicznie pod numerem (52) 322 90 61, wyłącznie dla osób niepełnosprawnych z ograniczeniami mobilnościowymi, po wypełnieniu formularza na podstawie wywiadu telefonicznego, pracownik biura Projektu przesyła kandydatowi wydrukowany dokument do podpisu, a następnie kandydat w wyznaczonym terminie odsyła podpisany dokument, brak wpływu podpisanego formularza do biura Projektu w wyznaczonym terminie (decyduje data wpływu formularza do biura Projektu, a nie data stempla pocztowego) jest równoznaczny z odrzuceniem kandydatury; osoby, u których zidentyfikowane zostaną bariery dotyczące możliwości odesłania dokumentów w formie pisemnej np. z niepełnosprawnością ruchową, będą zobligowane do podpisania dokumentów najpóźniej w dniu odbywania kolejnego etapu rekrutacji.


 

22.01.2018

Pierwszy nabór do projektu REAKTYWACJA!

Osoby bierne zawodowo, które ukończyły 29 rok życia oraz z obszaru Bydgoszcz, powiat bydgoski, nakielski, inowrocławski lub żniński, zapraszamy do aplikowania do projektu.

Nabór formularzy zgłoszeniowych trwa od 29 stycznia 2018 r. do 16 lutego 2018 r.


 

Menu