O Projekcie

“RESKILLING – nowe zadanie dla firm z sektora MSP z branży usług opiekuńczych” to innowacyjny projekt skierowany do kadry zarządzającej i pracowników MSP z sektora usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w okresie  01.10.2020-30.09.2022.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z:

 

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową stanowią jako użytkownicy wypracowywanego w projekcie rozwiązania, kadra zarządzająca i pracownicy MSP z sektora usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych.

Do fazy testów i wdrożenia zaangażowane zostanie 5 małych przedsiębiorstw z branży usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych, współpracujących z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy oraz 5 podmiotów z w ramach ogłoszonego naboru. Do fazy wdrożenia zrekrutowanych zostanie 10 małych przedsiębiorstw z branży usług opiekuńczych.

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie do praktyki przy aktywnym udziale partnera ponadnarodowego modelu reskillingu dla kadry małych przedsiębiorstw z branży usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych, tak by zwiększyć efektywność działania poprzez przygotowanie kadry do zmian wynikających z pojawienia się m.in. nowych technologii/automatyzacji, do 30.09.2022.

Produktem projektu będzie innowacyjna Instrukcja i platforma RESKILLING obejmująca następujące moduły:

a) DIAGNOZA I OBSERWACJA POSTĘPÓW (identyfikacja potrzeb kadry zarządzającej i pracowników uwzględniająca dostępne na rynku diagnozy i analizy sytuacji w sektorze) w oparciu o działanie 2 powiązane metody jakościowe:

b) moduł ZALECENIA (kompleksowy system wspierania pracowników w ramach modelu reskillingu): innowacyjne narzędzie wdrożenia działań reskillingowych w celu wykorzystania dotychczasowego potencjału kadrowego i jego dostosowania do zmian gospodarczych w branży, w tym części:

c) moduł ANALIZA FINANSOWA: do kalkulacji kosztów i korzyści wdrożenia ZALECEŃ

 

Dofinansowanie projektu: 1 552 834,20 zł

Menu