Szkoła zawodowa świadomym wyborem – III edycja

Projekt „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – III edycja” jest realizowany przez Powiat Nakielski w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy w okresie od 01.05.2021 r. do 30.09.2023 r.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu nakielskiego:

Łącznie 420 uczniów oraz 33 nauczycieli z powiatu nakielskiego zostanie objętych wsparciem. Projekt zakłada podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji wśród nauczycieli, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji uczniów, realizację staży zawodowych oraz wyposażenie 2 pracowni szkół zawodowych.

Projekt „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – III edycja” jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

dla uczniów:

dla opiekunów stażystów:

W ramach wsparcia dla nauczycieli:

Zadania w projekcie:

 

Menu