Rekrutacja

UWAGA!

Informujemy, że rekrutacja na warsztaty dla opiekunów stażystów realizowane w ramach projektu „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – III edycja” zostaje przedłużona do 20.06.2023 r.

Uwaga!

Rusza nabór na dodatkowej zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne oraz kursy.

Informujemy, że od dnia 19.06.2023 r. rozpocznie się rekrutacja uczniów

na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne oraz kursy w roku szkolnym 2023/2024 w ramach projektu „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – III edycja”.

Rekrutacja obejmuje nabór na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne i pozaszkolne

oraz kursy, w tym m.in.:

UWAGA!

Informujemy, że nabór na staże uczniowskie realizowane w ramach projektu „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – III edycja” zostaje przedłużony do 25.05.2023 r.

UWAGA! Rusza rekrutacja na III edycję staży uczniowskich.

Od 24.04.2023 r. rusza rekrutacja uczniów na trzecią edycję staży w ramach projektu „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – III edycja”. Staże będą realizowane w wakacje 2023 r. w dwóch terminach: od 03.07.2023 r. oraz od 01.08.2023 r. i trwać będą 150 godz. (ok 4 tygodni).

W ramach stażu uczniowi przysługiwać będzie stypendium stażowe w wysokości 1750 zł oraz zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie, szkolenie BHP i badania lekarskie.

Nabór potrwa do dnia 22.05.2023 r.

Zgłoszenia należy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie:

W formie papierowej w sekretariacie szkoły:

W formie elektronicznej do pobrania ze stron internetowych szkół:

UWAGA

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe należy składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły lub elektronicznej w formie skanu (skan podpisanych dokumentów) na adresy mailowe szkół:

W przypadku uczniów niepełnoletnich wymagane jest podpisanie dokumentów przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Formularz zgłoszeniowy na staż dostępny jest do pobrania w załączniku poniżej.

Biuro projektu

mieści się w siedzibie organu prowadzącego:

Starostwo Powiatowe ul. gen. H. Dąbrowskiego 54,

89–100 Nakło nad Notecią, pok. 34

Tel: 52 386 66 45

e-mail: sekretariat@powiat-nakielski.pl

Informujemy, że w ramach rekrutacji na III edycję staży uczniowskich trwa również rekrutacja na warsztaty dla opiekunów stażystów pt. Opiekun stażu – wprowadzenie pedagogiczne.

Rekrutacja dotyczy III edycji warsztatów dla opiekunów stażystów wyznaczonych przez podmioty przyjmujące na staż.

Warsztaty mają na celu doskonalenie kompetencji i umiejętności opiekunów niezbędnych do realizacji stażu uczniowskiego, tj. w zakresie pedagogiki (proces przekazywania wiedzy) oraz włączenie uczniów do zespołu pracowniczego.

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania poniżej.

Informujemy, że od dnia 09.09.2022 r. rozpocznie się rekrutacja uczniów na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w roku szkolnym 2022/2023 w ramach projektu „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – III  edycja”.

Rekrutacja obejmuje nabór na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne i pozaszkolne, w tym, m.in.:

Nabór potrwa do 16.09.2022 r.

Ogłoszenie o naborze oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są do pobrania poniżej:

UWAGA! Rusza rekrutacja na II edycję staży uczniowskich.

Od 25.04.2022 r. rusza rekrutacja uczniów na drugą edycję staży w ramach projektu „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – III edycja”. Staże będą odbywać się podczas wakacji od lipca do sierpnia 2022 r. i trwać będą 150 godz. (ok 4 tygodni).

W ramach stażu uczniowi przysługiwać będzie stypendium stażowe w wysokości 1750 zł oraz zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie, szkolenie BHP i badania lekarskie.

Nabór potrwa do dnia 20.05.2022 r.

Zgłoszenia należy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie:

W formie papierowej w sekretariacie szkoły:

W formie elektronicznej do pobrania ze stron internetowych szkół:

UWAGA

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe należy składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły lub elektronicznej w formie skanu (skan podpisanych dokumentów) na adresy mailowe szkół:

W przypadku uczniów niepełnoletnich wymagane jest podpisanie dokumentów przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Formularz zgłoszeniowy na staż dostępny jest do pobrania w załączniku poniżej.

Biuro projektu

mieści się w siedzibie organu prowadzącego:

Starostwo Powiatowe ul. gen. H. Dąbrowskiego 54,

89–100 Nakło nad Notecią, pok. 34

Tel: 52 386 66 45

e-mail: sekretariat@powiat-nakielski.pl

Informujemy, że w ramach rekrutacji na II edycję staży uczniowskich trwa również rekrutacja na warsztaty dla opiekunów stażystów pt. Opiekun stażu – wprowadzenie pedagogiczne.

Rekrutacja dotyczy II edycji warsztatów dla 12 opiekunów stażystów wyznaczonych przez podmioty przyjmujące na staż.

Warsztaty mają na celu doskonalenie kompetencji i umiejętności opiekunów niezbędnych do realizacji stażu uczniowskiego, tj. w zakresie pedagogiki (proces przekazywania wiedzy) oraz włączenie uczniów do zespołu pracowniczego.

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania poniżej.

Informujemy, że od 24.05.2021 r. rozpocznie się rekrutacja uczniów na staże zawodowe w ramach projektu „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – III edycja”. Staże będą odbywać się podczas wakacji od czerwca do sierpnia 2021 r.  i trwać będą 150 godz. (ok 4 tygodni).

W ramach stażu uczniowi przysługiwać będzie stypendium stażowe w wysokości 1750 zł oraz zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie, szkolenie BHP i badania lekarskie.

Nabór potrwa do dnia 07.06.2021 r.

Zgłoszenia do projektu należy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie:

UWAGA

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe należy składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły lub elektronicznej w formie skanu (skan podpisanych dokumentów) na adresy mailowe szkół:

W przypadku uczniów niepełnoletnich wymagane jest podpisanie dokumentów przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Formularz zgłoszeniowy na staż dostępny jest do pobrania w załączniku poniżej.

Biuro projektu

mieści się w siedzibie organu prowadzącego:

Starostwo Powiatowe ul. gen. H. Dąbrowskiego 54,

89–100 Nakło nad Notecią, pok. 34

Tel: 52 386 66 45

e-mail: sekretariat@powiat-nakielski.pl

Informujemy, że w ramach rekrutacji na staże uczniowskie trwa rekrutacja na warsztaty dla opiekunów stażystów.

W zakresie realizacji staży uczniowskich przewidziano organizację 4 edycji warsztatów dla 24 opiekunów staży uczniowskich pt. „Opiekun stażu – wprowadzenie pedagogiczne”. Warsztaty będą miały na celu doskonalenie kompetencji i umiejętności opiekunów niezbędnych do realizacji stażu uczniowskiego, tj. w zakresie pedagogiki (proces przekazywania wiedzy) oraz włączenie uczniów do zespołu pracowniczego.

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania poniżej.

Menu