Rekrutacja

Informujemy, że od 24.05.2021 r. rozpocznie się rekrutacja uczniów na staże zawodowe w ramach projektu „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – III edycja”. Staże będą odbywać się podczas wakacji od czerwca do sierpnia 2021 r.  i trwać będą 150 godz. (ok 4 tygodni).

W ramach stażu uczniowi przysługiwać będzie stypendium stażowe w wysokości 1750 zł oraz zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie, szkolenie BHP i badania lekarskie.

Nabór potrwa do dnia 07.06.2021 r.

Zgłoszenia do projektu należy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie:

UWAGA

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe należy składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły lub elektronicznej w formie skanu (skan podpisanych dokumentów) na adresy mailowe szkół:

W przypadku uczniów niepełnoletnich wymagane jest podpisanie dokumentów przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Formularz zgłoszeniowy na staż dostępny jest do pobrania w załączniku poniżej.

Biuro projektu

mieści się w siedzibie organu prowadzącego:

Starostwo Powiatowe ul. gen. H. Dąbrowskiego 54,

89–100 Nakło nad Notecią, pok. 34

Tel: 52 386 66 45

e-mail: sekretariat@powiat-nakielski.pl

Informujemy, że w ramach rekrutacji na staże uczniowskie trwa rekrutacja na warsztaty dla opiekunów stażystów.

W zakresie realizacji staży uczniowskich przewidziano organizację 4 edycji warsztatów dla 24 opiekunów staży uczniowskich pt. „Opiekun stażu – wprowadzenie pedagogiczne”. Warsztaty będą miały na celu doskonalenie kompetencji i umiejętności opiekunów niezbędnych do realizacji stażu uczniowskiego, tj. w zakresie pedagogiki (proces przekazywania wiedzy) oraz włączenie uczniów do zespołu pracowniczego.

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania poniżej.

Menu