Członkostwo w PTE

Naszą troską jest rozwój Towarzystwa. Zachęcamy do udziału w formie członkostwa zwyczajnego lub członkostwa wspierającego.

Członkiem zwyczajnym po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej może być osoba posiadająca wyższe lub średnie wykształcenie ekonomiczne, osoba wykonująca funkcje wymagające wiedzy ekonomicznej, a także uczący się lub studiujący na kierunkach ekonomicznych w szkołach ponadgimnazjalnych lub wyższych.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna.

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających do Towarzystwa dokonuje Zarząd Oddziału.

Członków obowiązuje opłacanie składek członkowskich, które w naszym Oddziale wynoszą dla osób pracujących 2 zł miesięcznie, dla emerytów 1 zł miesięcznie.

Sprawy członkowskie prowadzi Asystent Zarządu ds. statutowych Małgorzata Goede,  tel. 052 322 90 64, e-mail: goede@pte.bydgoszcz.pl

Menu