Reklamacje

Procedura reklamacyjna usług szkoleniowych oraz postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji nieprzewidzianych w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy

Prowadząc kursy i szkolenia staramy się zagwarantować Państwu odpowiedni poziom świadczonych usług. W tym celu prowadzimy każdorazowo ewaluację zajęć, prosząc Państwa o podzielenie się swoimi opiniami w ankietach przeprowadzonych pod koniec kursu lub szkolenia. W badaniu ankietowym ocenie podlegają zarówno część organizacyjna jak i merytoryczna zajęć. Podsumowanie wyników ankiet jest jest dla nas najbardziej miarodajną informacją odnośnie Państwa zadowolenia z przeprowadzonej usługi.

W celu zapewnienia jakości oferowanych usług szkoleniowych przygotowaliśmy dokument pn.: Procedura reklamacyjna usług szkoleniowych oraz postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji nieprzewidzianych w Polskim  Towarzystwie Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy. Niniejszy dokument zawiera opis postępowania reklamacyjnego w odniesieniu do usług szkoleniowych oraz  zasad postępowania w przypadku zaistnienia zdarzeń nieprzewidzianych w czasie trwania zajęć. W procedurze został także zawarty wzór formularza reklamacyjnego.