Rekrutacja do projektu „Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – II edycja”

EFS 3
Rusza nabór uczestników do projektu pn.: „Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – II edycja”. Program przeznaczony jest dla osób zamieszkujących powiat inowrocławski i mogileński.
Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych i społecznych na terenie powiatu inowrocławskiego i mogileńskiego poprzez wsparcie 30 osób niesamodzielnych w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami poprzez aktywizację i opiekę w domu dziennego pobytu oraz aktywizację społeczną i zawodową 18 opiekunów faktycznych.
W ramach projektu przewidziano kompleksowe działania aktywnej integracji obejmujące instrumenty aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej, w tym:
Zgłoszenia do projektu dokonać można wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania na stronie internetowej Centrum Medyczne SIR MED oraz na stronie internetowej projektu pod adresem www.pte.bydgoszcz.pl w zakładce projekty.
Formularz w wersji papierowej pobrać można w siedzibie Centrum Medyczne SIR MED, ul. Staropoznańska 131-133, 88-100 Inowrocław.
Uzupełniony formularz należy przesłać na adres: rejestracja@sirmed.pl  lub pocztą tradycyjną na wyżej wskazany adres Centrum Medyczne SIR MED albo dostarczyć osobiście do biura projektu w Centrum Medycznym SIR MED.