Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Spełniając obowiązek prawny, wynikający z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikujemy wykaz klauzul informacyjnych kierowanych do osób fizycznych.