Zapraszamy do składania ofert na organizację eventów

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy zaprasza do składania ofert na organizację „spotkań z kulturą” oraz organizację eventów (wydarzeń o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i edukacyjnym) dla 20 uczestników projektu „Dom dziennego pobytu w Mokowie – opieka i aktywność”.
Szczegóły w załączniku.