Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Grantowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy!

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Grantowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy!

1 sierpnia 2019 r. rozpoczyna się nabór wniosków w Konkursie Grantowym na realizację działań statutowych na rzecz Członków Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy!

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, organizując Konkurs Grantowy pragnie wesprzeć te inicjatywy członków Stowarzyszenia, które przyczynią się do rozwoju działalności statutowej PTE oraz umożliwią integrację środowiska Ekonomistów w regionie województwa kujawsko – pomorskiego. Takie inicjatywy dają szanse na uruchomienie ciągu pozytywnych zmian m.in. w sferze społecznej oraz naukowej. Pragniemy, by prowadzone przez Państwa przedsięwzięcia stały się motorem napędowym zmian w strukturach Stowarzyszenia oraz w środowisku Ekonomistów.

W ramach Konkursu można wnioskować o grant na realizację działań statutowych na rzecz Członków Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy, zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Maksymalna kwota dofinansowania: 3 000,00 zł.

Więcej szczegółów oraz zasady Konkursu w Regulaminie Konkursu.

Serdecznie zapraszamy!

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO

WNIOSEK GRANT PTE

BUDŻET GRANT PTE