Zapytanie ofertowe nr 2/inLAB/2011

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w związku z realizacją projektu „inLAB – innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu” w ramach Priorytetu VIII. „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.3 „ Projekty innowacyjne” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na niżej zamieszczone zapytanie ofertowe, dotyczące badań case study w ramach projektu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe dot. badań case study.