Usługi społeczne i opiekuńcze

Zmiany w strukturze demograficznej naszego społeczeństwa wymagają podejmowania nowych zadań, w tym w polityce społecznej oraz usługach świadczonych na rzecz mieszkańców. Jest to bezpośrednio związane ze wzrostem populacji społeczeństwa w wieku poprodukcyjnym i malejącą liczbą urodzeń.

PTE – Oddział w Bydgoszczy od lat odpowiada na te wyzwania i zgromadziło bogate doświadczenie w inicjowaniu działań na rzecz seniorów i osób niesamodzielnych, a także ich opiekunów i rodzin.

Zrealizowaliśmy samodzielnie i w partnerstwie kilkadziesiąt projektów w obszarze usług społecznych, w tym także o zasięgu międzynarodowym poświęcone rozwiązaniom z zakresu polityki społecznej i senioralnej.

Działania w projektach realizowanych przez PTE i Partnerów w zakresie usług społecznych obejmują głównie:

Świadczymy także różnorakie wsparcie dla instytucji publicznych i niepublicznych w obszarach określania planów działania dla osób potrzebujących, doradztwa w tematyce tworzenia i prowadzenia placówek pobytu dziennego i całodobowego oraz świadczenia opieki, zarządzania projektami i prowadzenia szkoleń obejmujących szerokie spektrum tematów m.in. realizację i rozliczanie projektów unijnych dotyczących usług społecznych.

Samorządy, NGO, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do współpracy.

Menu