AKTYWNI – Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców LSR

„AKTYWNI – Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców LSR” – projekt zakłada realizację programu na rzecz wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej i zatrudnienia 48 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 18 roku życia zamieszkujących na obszarze LSR miasta Bydgoszczy.

Celem projektu jest zwiększenie aktywnej postawy społecznej i zawodowej u 48 osób niepracujących w wieku od 18 roku życia, zamieszkujących na terenie LSR dzięki udziałowi w  zindywidualizowanym programie aktywizacji społecznej i zawodowej do 30.04.2023 r.

Projekt kierowany jest do osób niepracujących w wieku powyżej 18 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w Bydgoszczy na obszarze LSR.

 

Menu