Rekrutacja

Nabór do projektu “AKTYWNI – Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców LSR” realizowany będzie w terminie 02.01.2022-18.03.2022 r.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 48 osób spełniających kryteria dostępu do projektu (szczegółowy opis w Regulaminie projektu), tj. będące:

 1. osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 2. osobami zamieszkującymi na obszarze objętym LSR miasta Bydgoszczy
 3. osobami niepracującymi na dzień przystąpienia do projektu
 4. osobami dorosłymi
 5. osobami, które nie odbywają kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym
 6. osobami, które uczestniczą w maksymalnie jednym projekcie (włączając niniejszy) dofinansowanym przez LGD „Dwie Rzeki” w ramach naboru 1/K/2019/03

Ze względu na wprowadzony stan epidemii aplikowanie do projektu oraz kontakt z kadrą możliwy jest jedynie w ograniczonym do zdalnego zakresie:

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania pod linkiem: https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/aktywni-program-aktywizacji-spoleczno-zawodowej-mieszkancow-lsr/dokumenty-rekrutacyjne-i-projektowe/

Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz przesyłania zgłoszeń na adres aktywni@pte.bydgoszcz.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Archiwum

Drugi nabór do projektu “AKTYWNI – Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców LSR” realizowany będzie w terminie 12.10.2020-30.10.2020 r.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 16 osób spełniających kryteria dostępu do projektu (szczegółowy opis w Regulaminie projektu), tj. będące:

 1. osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 2. osobami zamieszkującymi na obszarze objętym LSR miasta Bydgoszczy
 3. osobami niepracującymi na dzień przystąpienia do projektu
 4. osobami dorosłymi
 5. osobami, które nie odbywają kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym
 6. osobami, które uczestniczą w maksymalnie jednym projekcie (włączając niniejszy) dofinansowanym przez LGD „Dwie Rzeki” w ramach naboru 1/K/2019/03

Ze względu na wprowadzony stan epidemii aplikowanie do projektu oraz kontakt z kadrą możliwy jest jedynie w ograniczonym do zdalnego zakresie:

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania pod linkiem: https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/aktywni-program-aktywizacji-spoleczno-zawodowej-mieszkancow-lsr/dokumenty-rekrutacyjne-i-projektowe/

Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz przesyłania zgłoszeń na adres aktywni@pte.bydgoszcz.pl.

Spotkania rekrutacyjno-promocyjne realizowane będą za pośrednictwem profilu na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/AktywniProgramAktywizacji/

w terminach:

Serdecznie zapraszamy!

Pierwszy nabór do projektu “AKTYWNI – Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców LSR” realizowany będzie w terminie 01.06.2020-22.06.2020 r.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 16 osób spełniających kryteria dostępu do projektu (szczegółowy opis w Regulaminie projektu), tj. będące:

 1. osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 2. osobami zamieszkującymi na obszarze objętym LSR miasta Bydgoszczy
 3. osobami niepracującymi na dzień przystąpienia do projektu
 4. osobami dorosłymi
 5. osobami, które nie odbywają kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym
 6. osobami, które uczestniczą w maksymalnie jednym projekcie (włączając niniejszy) dofinansowanym przez LGD „Dwie Rzeki” w ramach naboru 1/K/2019/03

 

Ze względu na wprowadzony stan epidemii aplikowanie do projektu oraz kontakt z kadrą możliwy jest jedynie w ograniczonym do zdalnego zakresie:

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania pod linkiem: https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/aktywni-program-aktywizacji-spoleczno-zawodowej-mieszkancow-lsr/dokumenty-rekrutacyjne-i-projektowe/

Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz przesyłania zgłoszeń na adres aktywni@pte.bydgoszcz.pl.

Spotkania rekrutacyjno-promocyjne realizowane będą za pośrednictwem profilu na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/AktywniProgramAktywizacji/

w terminach:

Serdecznie zapraszamy!

Menu