Aktualności

04.05.2017 r.

Uwaga ruszył nabór uczestników projektu pn.: „Aktywni – szansa na rozwój i pracę – wdrożenie Programu Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych na terenie gmin Mrocza i Sadki”

W pierwszym naborze do projektu przyjętych zostanie 15 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 5 osób z otoczenia uczestników.

Zgłoszenia do projektu dokonać można wypełniając formularz zgłoszeniowy. Uzupełniony formularz w wersji elektronicznej przesłać można na adres: projekt-aktywni@mgops.mrocza.pl lub pocztą tradycyjną na  adres MGOPS w Mroczy (ul. Łąkowa 7, 89-115 Mrocza)  albo dostarczyć osobiście do biura projektu w MGOPS w Mroczy lub GOPS w Sadkach w godzinach urzędowania tj. od 7.00 do 15.00.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania znajduje się w zakładce REKRUTACJA

Formularze składać można do 19.05.2017 r. 


 

Menu