Finanse dla młodych

„Finanse dla młodych, czyli jak zarabiać, inwestować i oszczędzać pieniądze w przyszłości?"

9bcf73955e

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt edukacyjny adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych  w wieku od 16 do 20 lat pt.: „Finanse dla młodych, czyli jak zarabiać, inwestować i oszczędzać pieniądze w przyszłości?”. Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Bank Polski.

Głównym celem projektu jest rozbudzenie postaw i zachowań przedsiębiorczych u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektu planowana jest organizacja spotkań w 5 największych miastach województwa: Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu, w trakcie których uczestnicy dowiedzą się m.in.:

  1. Jak zarobić pierwsze pieniądze i nie dać się oszukać na rynku pracy?
  2. Jak podejmować słuszne decyzje konsumenckie?
  3. Jak skutecznie inwestować pierwsze zarobione pieniądze?
  4. Jak bezpiecznie korzystać z usług finansowych?

Edukacja młodzieży będącej w przededniu swoich pierwszych poważnych decyzji finansowych, zwiększy szanse na podejmowanie trafnych decyzji oraz racjonalne gospodarowanie i zarządzaniem budżetem osobistym w przyszłości.

Menu