Dokumenty do pobrania

„Finanse dla młodych, czyli jak zarabiać, inwestować i oszczędzać pieniądze w przyszłości?"

W celu zgłoszenia się na spotkania prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych i udziału w projekcie. Oświadczenie dotyczy wyłącznie osób niepełnoletnich.

Istnieje możliwość przesłania formularza zgłoszeniowego za pomocą poniższego linku:

http://goo.gl/forms/fDL8M9fNqT

Menu