Inianie 60 +

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 31.12.2016 r. zakończono realizację projektu pt. „Inianie 60+” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 w ramach Priorytetu I – Edukacja osób starszych.

30 uczestników projektu w wieku 60+ zamieszkałych na terenie Miasta Inowrocławia, brało udział w zajęciach z zakresu: wykonywania biżuterii, rękodzieła i filcowania, profilaktyki zdrowotnej, dietetyki, bezpieczeństwa osobistego oraz kursie komputerowym. Fakultatywnie uczestniczyli również w zajęciach animacyjnych tj. kursie tańca, zajęciach Nordic Walking, zajęciach Qingong oraz wycieczkach krajoznawczych.

Zaangażowanie uczestników oraz ich opinie na temat Projektu wskazały, iż realizacja przedsięwzięcia okazała się sukcesem zarówno dla seniorów, jak i realizatorów. Projekt „Inianie 60 +” jest dowodem na to, iż należy podejmować działania służące aktywizacji kulturalno- społecznej osób starszych.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu i zapraszamy do udziału w naszych kolejnych projektach.

logo pte - do firmówki asos_logo_ai-01Inowrocław_-_Herb_2009

 

       

Menu

          SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości ul. Poznańska 185, 88-100 Inowrocław poniedziałek-piątek (godz.7:30 – 15:30) tel. 52 357 56 79, e-mail: owp-frp@pte.bydgoszcz.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Św. Ducha 90, 88-100 Inowrocław poniedziałek-piątek (godz.7:30 – 15:30) tel. 52 356 22 34, pokój 29 e-mail:efs@mopsinowroclaw.samorzady.pl www.mopsinowroclaw.samorzady.pl
Kujawskie Centrum Kultury ul. Kasztelańska 22, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 00 35