Aktualności

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 31.12.2016 r. zakończono realizację projektu pt. „Inianie 60+” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 w ramach Priorytetu I – Edukacja osób starszych.

30 uczestników projektu w wieku 60+ zamieszkałych na terenie Miasta Inowrocławia, brało udział w zajęciach z zakresu: wykonywania biżuterii, rękodzieła i filcowania, profilaktyki zdrowotnej, dietetyki, bezpieczeństwa osobistego oraz kursie komputerowym. Fakultatywnie uczestniczyli również w zajęciach animacyjnych tj. kursie tańca, zajęciach Nordic Walking, zajęciach Qingong oraz wycieczkach krajoznawczych.

Zaangażowanie uczestników oraz ich opinie na temat Projektu wskazały, iż realizacja przedsięwzięcia okazała się sukcesem zarówno dla seniorów, jak i realizatorów. Projekt „Inianie 60 +” jest dowodem na to, iż należy podejmować działania służące aktywizacji kulturalno- społecznej osób starszych.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu i zapraszamy do udziału w naszych kolejnych projektach.

 

 

Informujemy, że w niedzielę11 września w godz. 9:15 – 17:00 odbędzie się dla chętnych uczestników projektu ,,Inianie 60+” wycieczka  do Torunia.

 Plan wycieczki:

– godz. 9:15 – zbiórka przed siedzibą MOPS Inowrocław, ul. Św. Ducha 90

– godz. 11:00 – wejście do Muzeum Piernika, ul. Rabiańska 9

– godz. 13:00 – rejs statkiem ,,Wanda” po Wiśle

– godz. 14-15.30 – czas wolny

– godz. 16:00 – wyjazd do Inowrocławia

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa

 

Informujemy, iż dla wszystkich uczestników projektu w dniu 27 sierpnia br. (sobota) organizowane są zajęcia rekreacyjne w inowrocławskich Termach. Startujemy o 14:00

Zbiórka o godz 13:45 przed budynkiem Term w Inowrocławiu ul. Świętokrzyska 107

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa

Menu