O projekcie

Projekt skierowany jest do 30 osób w wieku 60 lat i więcej zamieszkujących na terenie miasta Inowrocławia.

W ramach projektu przewidziane są dla uczestników cykle bezpłatnych zajęć edukacyjnych. Grupa uczestników zostanie podzielona na 3 grupy 10-osobowe, z których każda będzie miała do wyboru warsztaty: rękodzieła, tworzenia biżuterii lub filcowania. Dodatkowo każda z grup będzie uczestniczyć w zajęciach z zakresu profilaktyki zdrowotnej, podstawowym kursie komputerowym, zajęciach z dietetyki i bezpieczeństwa osobistego. Fakultatywnie uczestnicy będą mogli uczestniczyć w tzw. zajęciach animacyjnych, mających na celu wzmocnienie integracji grupy seniorów, a także pobudzenia ich aktywności poprzez udział w ofercie kulturalno-społecznej. Dla uczestników przewidziane są wycieczki do Torunia i Bydgoszczy.

Menu