O projekcie

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie możliwości samozatrudnienia 130 młodych osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat, w tym co najmniej 105 osób, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 w wyniku pandemii COVID-19, poprzez podniesienie kompetencji w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie finansowe w terminie do 30.09.2023 r.

 

GRUPA DOCELOWA

Wsparcie kierowane będzie wyłącznie do osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego). Projektem objętych będzie 130 osób, w tym:

 

OKRES REALIZACJI

od: 2021-07-01 do: 2023-09-30

 

ZAKRES WSPARCIA

  1. szkolenie „ABC przedsiębiorczości”: 10 edycji x 40 godzin szkoleniowych
  2. szkolenie indywidualne w zakresie biznesplanu (dopuszczalna realizacja w formie zdalnej): średnio 4 godziny zegarowe na uczestnika
  3. stawka jednostkowa na samozatrudnienie 23 050,00 zł
  4. wsparcie pomostowe przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującej w 2/2021 r., tj. 2 800,00 zł) – średnio w projekcie 1 600,00 zł na miesiąc na osobę

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA : 5 173 062,60 zł

Menu