Dokumentacja projektowa – etap wnioskowania o wsparcie finansowe

Regulamin przyznawania środków 02-02-2023 Regulamin przyznawania środków 16-01-2023 (NIEAKTUALNY) Regulamin przyznawania środków 07-12-2022 (NIEAKTUALNY) Regulamin przyznawania środków 27-10-2022 (NIEAKTUALNY) Regulamin przyznawania środków 08-07-2022 (NIEAKTUALNY) Regulamin przyznawania środków 08-06-2022 (NIEAKTUALNY) Regulamin przyznawania środków 06-05-2022 (NIEAKTUALNY) Regulamin przyznawania środków 04-01-2022 (NIEAKTUALNY) Zał. 1 Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych (...) 04-01-2022 - WZÓR (wniosek należy uzupełniać w pliku do edycji elektronicznej) Zał. 1 Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych (...) 02-02-2023 (plik do edycji elektronicznej) Zał. 1 Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych (...) 04-01-2022 (plik do edycji elektronicznej) (NIEAKTUALNY) Zał. 1a Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Zał. 2 Wzór biznesplanu 06-04-2022 - WZÓR (biznesplan należy uzupełniać w GENERATORZE) Zał. 2 Wzór biznesplanu 17-03-2022 - WZÓR (biznesplan należy uzupełniać w GENERATORZE) (NIEAKTUALNY) Zał. 2 Wzór biznesplanu 04-01-2022 - WZÓR (biznesplan należy uzupełniać w GENERATORZE) (NIEAKTUALNY) Zał. 3 Wzór karty oceny for wnios o przy środ finan na zało własnej dział gosp 02-02-2023 Zał. 3 Wzór karty oceny for wnios o przy środ finan na zało własnej dział gosp 24-02-2022 (NIEAKTUALNY) Zał. 3 Wzór karty oceny for wnios o przy środ finan na zało własnej dział gosp 04-01-2022 (NIEAKTUALNY) Zał. 4 Wzór karty oc. meryt. wni.o przyz.środ. na założenie działal gosp (w tym biznesplanu) 04-01-2022 Zał. 5 Standardy oceny biznesplanów 04-01-2022 Zał. 6 Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego 04-01-2022 - WZÓR (wniosek należy uzupełniać w pliku do edycji elektronicznej) Zał. 6 Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego 02-02-2023 (plik do edycji elektronicznej) Zał. 6 Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego 04-01-2022 (plik do edycji elektronicznej) (NIEAKTUALNY) Zał. 7 Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego 02-02-2023 Zał. 7 Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego 24-02-2022 (NIEAKTUALNY) Zał. 7 Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego 04-01-2022 (NIEAKTUALNY) Zał. 8 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego 04-01-2022 Zał. 9 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego 17-12-2022 Zał. 9 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego 24-02-2022 (NIEAKTUALNY) Zał. 9 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego 04-01-2022 (NIEAKTUALNY) Zał. 10 Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego 04-01-2022

Menu