Kontakt

Celem projektu jest pomoc młodym osobom w powrocie/ wejściu na rynek pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych przy poszukiwaniu i zdobywaniu pracy. Cel ten osiągnięty będzie przez różnorodne formy wsparcia uczestników w tym szkolenia zawodowe i międzynarodowy wyjazd w celu odbycia zagranicznego stażu zawodowego.

Gdzie mogę dowiedzieć się czegoś więcej?

Biuro projektu „NEET Staże: droga do zatrudnienia”: Kujawska Szkoła Wyższa, ul. Plac Wolności 1, pokój 26A, Włocławek,

E-mail: projekt.neet@ksw.wloclawek.pl (godz. 08.00 – 16.00),
Telefon: +48660718362

Mentor / Partner projektu: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. Długa 34, pokój 108, Bydgoszcz

E-mail: lauks@pte.bydgoszcz.pl; robert.lauks@gmail.com (godz. 08.00 – 16.00)

Telefon: +48693351282

Strona internetowa projektu: www.NEETstaze.pl

Fanpage na Facebooku: www.facebook.com/NEETstaze

Menu