Rekrutacja

Celem projektu jest pomoc młodym osobom w powrocie/ wejściu na rynek pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych przy poszukiwaniu i zdobywaniu pracy. Cel ten osiągnięty będzie przez różnorodne formy wsparcia uczestników w tym szkolenia zawodowe i międzynarodowy wyjazd w celu odbycia zagranicznego stażu zawodowego.

ETAP I: Dostarczenie dokumentów tj.:

1) Formularz rekrutacyjny podpisany na każdej stronie, zwierający na ostatniej stronie datę i podpis kandydata na uczestnika projektu (formularz znajdziesz w wersji *.doc i *.pdf na dole strony)

2) Aktualne zaświadczenia o statusie osoby bezrobotnej, wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy (jeśli jesteś osobą zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy).

Dokumenty można otrzymać:

• na stronie internetowej projektu

• w Biurze Projektu, ul. Plac Wolności 1, pokój 26A, Włocławek

Dokumenty można składać:

• w siedzibie Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku osobiście, przez osobę trzecie lub listownie: Projekt „NEET Staże: droga do zatrudnienia” ul. Plan Wolności 1, pokój 26A, 87-800 Włocławek

• elektronicznie – na adres projekt.neet@ksw.wloclawek.pl (w formie zeskanowanego podpisanego dokumentu),

• w wyznaczonych miejscach (lista miejsc i godzin przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z informacją w aktualnościach na stronie www.NEETstaze.pl ) we Włocławku, Kowalu i Lubrańcu,

• na spotkaniach informacyjnych (aktualny harmonogram spotkań dostępny na naszej stronie internetowej w dziale aktualności)

• telefonicznie (dla osób nie mających dostępu do komputera) i elektronicznie: e-mail: projekt.neet@ksw.wloclawek.pl, tel. 660 718 362

Osoby, które poprawnie wypełnią dokumenty i spełnią warunki uczestnictwa w projekcie zapraszane są do kolejnego etapu.

ETAP II: Rozmowa kwalifikacyjna i test

W drugiej fazie rekrutacji chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej o tym dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie, jaką kierujesz się motywacją, czy znasz już może podstawowe zwroty w j.angielskim, jak radzisz sobie w pracy w grupie oraz czy jesteś gotów po powrocie podjąć wymarzoną pracę. Do Twojej dyspozycji pozostanie przydzielony indywidualnie Mentor który przejdzie z Tobą wszystkie fazy rekrutacji – udzieli informacji dot. testów oraz będzie obecny na rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby które pomyślnie przejdą ten etap rekrutacji znajdą się na liście rankingowej i z każdego naboru 10 z nich dostaje zaproszenie do udziału w projekcie. Od tego momentu rozpoczyna się Twoja przygoda z projektem. Osoby, które znajdą się poza listą rankingową mają szanse na rekrutację w kolejnych naborach.

Nabór dokumentów dla pierwszych dwóch grup uczestników projektu prowadzony będzie w terminie 11.04.2016 – 30.04.2015

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Menu