Aktualności

Celem projektu jest pomoc młodym osobom w powrocie/ wejściu na rynek pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych przy poszukiwaniu i zdobywaniu pracy. Cel ten osiągnięty będzie przez różnorodne formy wsparcia uczestników w tym szkolenia zawodowe i międzynarodowy wyjazd w celu odbycia zagranicznego stażu zawodowego.

13.09.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/NEET/2016

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkolenia zawodowego (usługi szkoleniowe kod CPV 80500000-9), w ramach projektu pt. „NEET Staże: droga do zatrudnienia” (nr POWR.04.02.00-00-0211/15), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przez przeprowadzenie szkolenia Zamawiający rozumie: zapewnienie wykładowcy/trenera, sali szkoleniowej, pomocy dydaktycznych, materiałów szkoleniowych i cateringu.

Zapraszamy do składania ofert w terminie do 21.09.2016 r.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZENIU.

31.05.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/NEET/2016

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkolenia zawodowego (usługi szkoleniowe kod CPV 80500000-9), w ramach projektu pt. „NEET Staże: droga do zatrudnienia” (nr POWR.04.02.00-00-0211/15), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przez przeprowadzenie szkolenia Zamawiający rozumie: zapewnienie wykładowcy/trenera, sali szkoleniowej, pomocy dydaktycznych, materiałów szkoleniowych i cateringu.

Zapraszamy do składania ofert w terminie do 08.06.2016 r.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZENIU.

 

 

11.04.2016

Spotkania informacyjne

Wszystkich chętnych do udziału w projekcie zapraszamy na Spotkanie informacyjne:

DATA: 13.04.2016 (środa) godz. 10.00, Kujawska Szkoła Wyższa, ul. Plac Wolności 1, sala 21

Menu