AKTUALNOŚCI

04.05.2023 r.

Publikacja listy rankingowej – nabór XIV.

15.03.2023 r. (aktualizacja 07.04.2023 r. / 14.04.2023 r.)

Czternasty nabór do projektu „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” realizowany będzie w terminie 27.03.2023-07.04.2023 r. (wydłużenie do 14.04.2023 r. / wydłużenie do 20.04.2023 r.)

ZAPRASZAMY OSOBY Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie:

Zapraszamy osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu) oraz ubogich pracujących – powyżej 29 roku życia, z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) do zgłaszania się do projektu.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii aplikowanie do projektu oraz kontakt z kadrą możliwy jest jedynie w ograniczonym do zdalnego zakresie:

– składanie formularzy jest możliwe jedynie drogą mailową (w formie skanu na adres start@pte.bydgoszcz.pl) i drogą pocztą na adres ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz UWAGA – każdorazowo po odbiorze formularza wysyłane jest potwierdzenie mailowe, w przypadku braku uzyskania potwierdzenia prośba o kontakt telefoniczny z biurem projektu 
– biuro projektu jest zamknięte w zakresie kontaktu osobistego – udostępniamy możliwość kontaktu mailowego, telefonicznego

Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz przesyłania zgłoszeń na adres start@pte.bydgoszcz.pl.

 

Spotkania rekrutacyjno-promocyjne realizowane będą za pośrednictwem profilu na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/nowystartPTE

Spotkania rekrutacyjno-promocyjne realizowane będą za pośrednictwem profilu na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/nowystartPTE

W terminach:

Serdecznie zapraszamy!

 


 

09.12.2022 r.

Publikacja listy rankingowej – nabór XIII.

29.11.2022 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU IX – publikacja ostatecznej listy rankingowej  (aktualizacja)

08.11.2022 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU IX – publikacja ostatecznej listy rankingowej 

08.11.2022 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU IX – publikacja wstępnej listy rankingowej 

31.10.2022 r. (aktualizacja 21.11.2022 r. / 28.11.2022 r.)

Trzynasty nabór do projektu „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” realizowany będzie w terminie 09.11.2022-21.11.2022 r. (wydłużenie do 28.11.2022 r. / wydłużenie do 02.12.2022 r.)

ZAPRASZAMY OSOBY Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie:

Zapraszamy osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu) oraz ubogich pracujących – powyżej 29 roku życia, z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) do zgłaszania się do projektu.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii aplikowanie do projektu oraz kontakt z kadrą możliwy jest jedynie w ograniczonym do zdalnego zakresie:

– składanie formularzy jest możliwe jedynie drogą mailową (w formie skanu na adres start@pte.bydgoszcz.pl) i drogą pocztą na adres ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz UWAGA – każdorazowo po odbiorze formularza wysyłane jest potwierdzenie mailowe, w przypadku braku uzyskania potwierdzenia prośba o kontakt telefoniczny z biurem projektu 
– biuro projektu jest zamknięte w zakresie kontaktu osobistego – udostępniamy możliwość kontaktu mailowego, telefonicznego

Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz przesyłania zgłoszeń na adres start@pte.bydgoszcz.pl.

 

Spotkania rekrutacyjno-promocyjne realizowane będą za pośrednictwem profilu na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/nowystartPTE

W terminach:

Serdecznie zapraszamy!


 

04.10.2022 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU XII

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” (RPKP.08.02.02-04-0205/19) informuję, że dla uczestników projektu NOWY START, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 04.10.2022-20.10.2022 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 21.10.2022-31.10.2022.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, następuje czasowa zmiana w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” (RPKP.08.02.02-04-0205/19).

Zmianie ulega brzmienie § 5, ust. 4:

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:
– złożenia jednego egzemplarza wniosku o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą w wersji papierowej wraz z kompletem załączników, tj. biznesplanem, formularzem informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis i oświadczeniem dot. uzyskanej pomocy de minimis (złożony wniosek wraz z biznesplanami nie podlega zwrotowi),
– złożenie wniosku z załącznikami w wersji papierowej może nastąpić pocztą bądź kurierem na adres biura projektu
– przekazania wersji elektronicznej wniosku o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą i biznesplanu mailowo na adres start@pte.bydgoszcz.pl (na moment składania wersji papierowej na w/w skrzynce pocztowej musi zostać odebrany mail ze wskazanymi załącznikami nadany z maila wskazanego we wniosku o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą), przy czym jako moment wpływu wniosku w wersji papierowej przyjmuje się moment wpływu wniosku do biura projektu (a nie moment nadania), natomiast jako moment wpływu wniosku w wersji elektronicznej (na mail’a) przyjmuje się moment wpływu wiadomości z załącznikami na skrzynkę e-mailową PTE Oddział w Bydgoszczy (a nie moment wysyłki).

 

UWAGA: proszę o korzystanie z zaktualizowanego wzoru biznesplanu (aktualizacja w zakresie okresu analizy – 2022 r.).

28.09.2022 r.

Publikacja listy rankingowej – nabór XII.

24.08.2022 r. 

Dwunasty nabór do projektu „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” realizowany będzie w terminie 01.09.2022-12.09.2022 r. 

ZAPRASZAMY OSOBY Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie:

Zapraszamy osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu) oraz ubogich pracujących – powyżej 29 roku życia, z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) do zgłaszania się do projektu.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii aplikowanie do projektu oraz kontakt z kadrą możliwy jest jedynie w ograniczonym do zdalnego zakresie:

– składanie formularzy jest możliwe jedynie drogą mailową (w formie skanu na adres start@pte.bydgoszcz.pl) i drogą pocztą na adres ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz UWAGA – każdorazowo po odbiorze formularza wysyłane jest potwierdzenie mailowe, w przypadku braku uzyskania potwierdzenia prośba o kontakt telefoniczny z biurem projektu 
– biuro projektu jest zamknięte w zakresie kontaktu osobistego – udostępniamy możliwość kontaktu mailowego, telefonicznego

Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz przesyłania zgłoszeń na adres start@pte.bydgoszcz.pl.

 

Spotkania rekrutacyjno-promocyjne realizowane będą za pośrednictwem profilu na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/nowystartPTE

W terminach:

Serdecznie zapraszamy!


 

20.05.2022 r. (aktualizacja 20.06.2022 r. / 20.07.2022 r.)

Jedenasty nabór do projektu „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” realizowany będzie w terminie 06.06.2022-20.06.2022 r. (wydłużenie do 05.08.2022 r.)

ZAPRASZAMY OSOBY Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie:

Zapraszamy osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu) oraz ubogich pracujących – powyżej 29 roku życia, z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) do zgłaszania się do projektu.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii aplikowanie do projektu oraz kontakt z kadrą możliwy jest jedynie w ograniczonym do zdalnego zakresie:

– składanie formularzy jest możliwe jedynie drogą mailową (w formie skanu na adres start@pte.bydgoszcz.pl) i drogą pocztą na adres ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz UWAGA – każdorazowo po odbiorze formularza wysyłane jest potwierdzenie mailowe, w przypadku braku uzyskania potwierdzenia prośba o kontakt telefoniczny z biurem projektu 
– biuro projektu jest zamknięte w zakresie kontaktu osobistego – udostępniamy możliwość kontaktu mailowego, telefonicznego

Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz przesyłania zgłoszeń na adres start@pte.bydgoszcz.pl.

 

Spotkania rekrutacyjno-promocyjne realizowane będą za pośrednictwem profilu na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/nowystartPTE

W terminach:

Serdecznie zapraszamy!


 

05.05.2022 r.

Publikacja listy rankingowej – nabór X.

28.03.2022 r. (aktualizacja 07.04.2022)

Dziesiąty nabór do projektu „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” realizowany będzie w terminie 11.04.2022-22.04.2022 r. 

ZAPRASZAMY OSOBY Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie:

Zapraszamy osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu) oraz ubogich pracujących – powyżej 29 roku życia, z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) do zgłaszania się do projektu.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii aplikowanie do projektu oraz kontakt z kadrą możliwy jest jedynie w ograniczonym do zdalnego zakresie:

– składanie formularzy jest możliwe jedynie drogą mailową (w formie skanu na adres start@pte.bydgoszcz.pl) i drogą pocztą na adres ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz UWAGA – każdorazowo po odbiorze formularza wysyłane jest potwierdzenie mailowe, w przypadku braku uzyskania potwierdzenia prośba o kontakt telefoniczny z biurem projektu 
– biuro projektu jest zamknięte w zakresie kontaktu osobistego – udostępniamy możliwość kontaktu mailowego, telefonicznego

Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz przesyłania zgłoszeń na adres start@pte.bydgoszcz.pl.

 

Spotkania rekrutacyjno-promocyjne realizowane będą za pośrednictwem profilu na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/nowystartPTE

AKTUALIZACJA

Serdecznie zapraszamy!


 

02.03.2022 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU VIII – publikacja ostatecznej listy rankingowej 

02.03.2022 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU VIII – publikacja wstępnej listy rankingowej 

11.01.2022 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU IX

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” (RPKP.08.02.02-04-0205/19) informuję, że dla uczestników projektu NOWY START, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 10.01.2022-26.01.2022 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 27.01.2022-09.02.2022.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, następuje czasowa zmiana w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” (RPKP.08.02.02-04-0205/19).

Zmianie ulega brzmienie § 5, ust. 4:

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:
– złożenia jednego egzemplarza wniosku o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą w wersji papierowej wraz z kompletem załączników, tj. biznesplanem, formularzem informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis i oświadczeniem dot. uzyskanej pomocy de minimis (złożony wniosek wraz z biznesplanami nie podlega zwrotowi),
– złożenie wniosku z załącznikami w wersji papierowej może nastąpić pocztą bądź kurierem na adres biura projektu
– przekazania wersji elektronicznej wniosku o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą i biznesplanu mailowo na adres start@pte.bydgoszcz.pl (na moment składania wersji papierowej na w/w skrzynce pocztowej musi zostać odebrany mail ze wskazanymi załącznikami nadany z maila wskazanego we wniosku o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą), przy czym jako moment wpływu wniosku w wersji papierowej przyjmuje się moment wpływu wniosku do biura projektu (a nie moment nadania), natomiast jako moment wpływu wniosku w wersji elektronicznej (na mail’a) przyjmuje się moment wpływu wiadomości z załącznikami na skrzynkę e-mailową PTE Oddział w Bydgoszczy (a nie moment wysyłki).

 

UWAGA: proszę o korzystanie z zaktualizowanego wzoru biznesplanu (aktualizacja w zakresie okresu analizy – 2022 r.).


 

09.12.2021 r.

Publikacja listy rankingowej – nabór IX (ścieżka ogólna).

09.12.2021 r.

Publikacja listy rankingowej – nabór IX (ścieżka dotacyjna).

28.10.2021 r. (aktualizacja 03.11.2021 r. / aktualizacja 19.11.2021 r.)

Dziewiąty nabór do projektu „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” realizowany będzie w terminie 08.11.2021-19.11.2021 r. Ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń nabór zostaje wydłużony do 26.11.2021 r. 

ZAPRASZAMY OSOBY Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie:

Zapraszamy osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu) oraz ubogich pracujących – powyżej 29 roku życia, z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) do zgłaszania się do projektu.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii aplikowanie do projektu oraz kontakt z kadrą możliwy jest jedynie w ograniczonym do zdalnego zakresie:

– składanie formularzy jest możliwe jedynie drogą mailową (w formie skanu na adres start@pte.bydgoszcz.pl) i drogą pocztą na adres ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz UWAGA – każdorazowo po odbiorze formularza wysyłane jest potwierdzenie mailowe, w przypadku braku uzyskania potwierdzenia prośba o kontakt telefoniczny z biurem projektu 
– biuro projektu jest zamknięte w zakresie kontaktu osobistego – udostępniamy możliwość kontaktu mailowego, telefonicznego

Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz przesyłania zgłoszeń na adres start@pte.bydgoszcz.pl.

 

Spotkania rekrutacyjno-promocyjne realizowane będą za pośrednictwem profilu na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/nowystartPTE

AKTUALIZACJA:

w terminach:

Serdecznie zapraszamy!


 

26.08.2021 r.

Publikacja listy rankingowej – nabór VIII (ścieżka ogólna).

29.07.2021 r.

WAŻNA ZMIANA!

Szanowni Państwo, informujemy o zmianie numerów telefonów kontaktowych do biura projektu.

Zapraszamy do kontaktu w godzinach 08.00-16.00 pod numerami:

+48 52 322 90 61

+48 786 938 510


 

26.06.2021 r. (aktualizacja 23.07.2021 r.)

Ósmy nabór do projektu „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” realizowany będzie w terminie 12.07.2021-23.07.2021 r. UWAGA NABÓR ZOSTAJE WYDŁUŻONY DO 06.08.2021 r.

NABÓR DOTYCZY WYŁĄCZNIE ŚCIEŻKI OGÓLNEJ (SZKOLENIOWEJ). 

ZAPRASZAMY OSOBY Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie:

Zapraszamy osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu) oraz ubogich pracujących – powyżej 29 roku życia, z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) do zgłaszania się do projektu.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii aplikowanie do projektu oraz kontakt z kadrą możliwy jest jedynie w ograniczonym do zdalnego zakresie:

– składanie formularzy jest możliwe jedynie drogą mailową (w formie skanu na adres start@pte.bydgoszcz.pl) i drogą pocztą na adres ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz UWAGA – każdorazowo po odbiorze formularza wysyłane jest potwierdzenie mailowe, w przypadku braku uzyskania potwierdzenia prośba o kontakt telefoniczny z biurem projektu 
– biuro projektu jest zamknięte w zakresie kontaktu osobistego – udostępniamy możliwość kontaktu mailowego, telefonicznego

Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz przesyłania zgłoszeń na adres start@pte.bydgoszcz.pl.

 

Spotkania rekrutacyjno-promocyjne realizowane będą za pośrednictwem profilu na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/nowystartPTE

AKTUALIZACJA:

w terminach:

Serdecznie zapraszamy!

08.06.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU VII – publikacja ostatecznej listy rankingowej 

08.06.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU VII – publikacja wstępnej listy rankingowej 

30.04.2021 r.

Publikacja listy rankingowej – nabór VII (ścieżka ogólna).

26.04.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU VII

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” (RPKP.08.02.02-04-0205/19) informuję, że dla uczestników projektu NOWY START, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 19.04.2021-07.05.2021 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 10.05.2021-21.05.2021.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, następuje czasowa zmiana w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” (RPKP.08.02.02-04-0205/19).

Zmianie ulega brzmienie § 5, ust. 4:

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:
– złożenia jednego egzemplarza wniosku o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą w wersji papierowej wraz z kompletem załączników, tj. biznesplanem, formularzem informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis i oświadczeniem dot. uzyskanej pomocy de minimis (złożony wniosek wraz z biznesplanami nie podlega zwrotowi),
– złożenie wniosku z załącznikami w wersji papierowej może nastąpić pocztą bądź kurierem na adres biura projektu
– przekazania wersji elektronicznej wniosku o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą i biznesplanu mailowo na adres start@pte.bydgoszcz.pl (na moment składania wersji papierowej na w/w skrzynce pocztowej musi zostać odebrany mail ze wskazanymi załącznikami nadany z maila wskazanego we wniosku o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą), przy czym jako moment wpływu wniosku w wersji papierowej przyjmuje się moment wpływu wniosku do biura projektu (a nie moment nadania), natomiast jako moment wpływu wniosku w wersji elektronicznej (na mail’a) przyjmuje się moment wpływu wiadomości z załącznikami na skrzynkę e-mailową PTE Oddział w Bydgoszczy (a nie moment wysyłki).

 

UWAGA: proszę o korzystanie z zaktualizowanego wzoru biznesplanu (aktualizacja w zakresie okresu analizy – 2021 r.).


 

12.04.2021 r.

Publikacja listy rankingowej – nabór VII (ścieżka dotacyjna).

10.03.2021 r.

Siódmy nabór do projektu „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” realizowany będzie w terminie 22.03.2021-06.04.2021 r.

NABÓR DOTYCZY WYŁĄCZNIE ŚCIEŻKI DOTACYJNEJ. 

ZAPRASZAMY OSOBY Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie:

Zapraszamy osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu) oraz ubogich pracujących – powyżej 29 roku życia, z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) do zgłaszania się do projektu.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii aplikowanie do projektu oraz kontakt z kadrą możliwy jest jedynie w ograniczonym do zdalnego zakresie:

– składanie formularzy jest możliwe jedynie drogą mailową (w formie skanu na adres start@pte.bydgoszcz.pl) i drogą pocztą na adres ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz UWAGA – każdorazowo po odbiorze formularza wysyłane jest potwierdzenie mailowe, w przypadku braku uzyskania potwierdzenia prośba o kontakt telefoniczny z biurem projektu 
– biuro projektu jest zamknięte w zakresie kontaktu osobistego – udostępniamy możliwość kontaktu mailowego, telefonicznego

Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz przesyłania zgłoszeń na adres start@pte.bydgoszcz.pl.

 

Spotkania rekrutacyjno-promocyjne realizowane będą za pośrednictwem profilu na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/nowystartPTE

Serdecznie zapraszamy!

 

23.02.2021 r. (19.03.2021 r. – aktualizacja terminu naboru / 30.03.2021 r. – aktualizacja terminu naboru)

Siódmy nabór do projektu „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” realizowany będzie w terminie 08.03.2021-19.03.2021 r. UWAGA ZE WZGLĘDU NA ZBYT MAŁĄ LICZBĘ ZGŁOSZEŃ NABÓR ZOSTAJE WYDŁUŻONY DO 09.04.2021 r. 

NABÓR DOTYCZY WYŁĄCZNIE ŚCIEŻKI OGÓLNEJ (SZKOLENIOWEJ). 

ZAPRASZAMY OSOBY Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie:

Zapraszamy osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu) oraz ubogich pracujących – powyżej 29 roku życia, z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) do zgłaszania się do projektu.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii aplikowanie do projektu oraz kontakt z kadrą możliwy jest jedynie w ograniczonym do zdalnego zakresie:

– składanie formularzy jest możliwe jedynie drogą mailową (w formie skanu na adres start@pte.bydgoszcz.pl) i drogą pocztą na adres ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz UWAGA – każdorazowo po odbiorze formularza wysyłane jest potwierdzenie mailowe, w przypadku braku uzyskania potwierdzenia prośba o kontakt telefoniczny z biurem projektu 
– biuro projektu jest zamknięte w zakresie kontaktu osobistego – udostępniamy możliwość kontaktu mailowego, telefonicznego

Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz przesyłania zgłoszeń na adres start@pte.bydgoszcz.pl.

 

Spotkania rekrutacyjno-promocyjne realizowane będą za pośrednictwem profilu na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/nowystartPTE

 

Serdecznie zapraszamy!

 

20.01.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU VI – publikacja ostatecznej listy rankingowej 

20.01.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU VI – publikacja wstępnej listy rankingowej 

11.12.2020 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU VI

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” (RPKP.08.02.02-04-0205/19) informuję, że dla uczestników projektu NOWY START, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 30.11.2020-22.12.2020 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 23.12.2020-07.01.2021.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, następuje czasowa zmiana w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” (RPKP.08.02.02-04-0205/19).

Zmianie ulega brzmienie § 5, ust. 4:

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:
– złożenia jednego egzemplarza wniosku o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą w wersji papierowej wraz z kompletem załączników, tj. biznesplanem, formularzem informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis i oświadczeniem dot. uzyskanej pomocy de minimis (złożony wniosek wraz z biznesplanami nie podlega zwrotowi),
– złożenie wniosku z załącznikami w wersji papierowej może nastąpić pocztą bądź kurierem na adres biura projektu
– przekazania wersji elektronicznej wniosku o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą i biznesplanu mailowo na adres start@pte.bydgoszcz.pl (na moment składania wersji papierowej na w/w skrzynce pocztowej musi zostać odebrany mail ze wskazanymi załącznikami nadany z maila wskazanego we wniosku o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą), przy czym jako moment wpływu wniosku w wersji papierowej przyjmuje się moment wpływu wniosku do biura projektu (a nie moment nadania), natomiast jako moment wpływu wniosku w wersji elektronicznej (na mail’a) przyjmuje się moment wpływu wiadomości z załącznikami na skrzynkę e-mailową PTE Oddział w Bydgoszczy (a nie moment wysyłki).

 

UWAGA: proszę o korzystanie z zaktualizowanego wzoru biznesplanu (aktualizacja w zakresie okresu analizy – 2021 r.).


 

02.12.2020 r.

Publikacja listy rankingowej – nabór VI (ścieżka ogólna).

20.11.2020 r.

Publikacja listy rankingowej – nabór VI (ścieżka dotacyjna).

19.11.2020 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU V – publikacja ostatecznej listy rankingowej 

19.11.2020 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU V – publikacja wstępnej listy rankingowej 

13.10.2020 r.

Szósty nabór do projektu „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” realizowany będzie w terminie 02.11.2020-13.11.2020 r.

NABÓR DOTYCZY ZARÓWNO ŚCIEŻKI DOTACYJNEJ, JAK I ŚCIEŻKI OGÓLNEJ (SZKOLENIOWEJ). 

ZAPRASZAMY OSOBY Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie:

Zapraszamy osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu) oraz ubogich pracujących – powyżej 29 roku życia, z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) do zgłaszania się do projektu.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii aplikowanie do projektu oraz kontakt z kadrą możliwy jest jedynie w ograniczonym do zdalnego zakresie:

– składanie formularzy jest możliwe jedynie drogą mailową (w formie skanu na adres start@pte.bydgoszcz.pl) i drogą pocztą na adres ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz UWAGA – każdorazowo po odbiorze formularza wysyłane jest potwierdzenie mailowe, w przypadku braku uzyskania potwierdzenia prośba o kontakt telefoniczny z biurem projektu 
– biuro projektu jest zamknięte w zakresie kontaktu osobistego – udostępniamy możliwość kontaktu mailowego, telefonicznego

Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz przesyłania zgłoszeń na adres start@pte.bydgoszcz.pl.

 

Spotkania rekrutacyjno-promocyjne realizowane będą za pośrednictwem profilu na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/nowystartPTE

Serdecznie zapraszamy!

 

12.10.2020 r.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REALIZACJI WSPARCIA W KONTEKŚCIE STANU EPIDEMII COVID-19

W związku z zaostrzeniem sytuacji epidemiologicznej począwszy od dnia 12.10.2020 r. wsparcie w projekcie udzielane będzie w formie zdalnej. Harmonogramy wsparcia pozostają aktualne – jednak będą realizowane w następujący sposób: doradca / trener przebywać będzie we wskazanym w harmonogramie miejscu (PTE) i z tego miejsca udzielać będzie uczestnikowi wsparcia w wybranej formie zdalnej – telekonferencja, videokonferencja, kontakt mailowy, kontakt za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

06.10.2020 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU IV – publikacja ostatecznej listy rankingowej 

06.10.2020 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU IV – publikacja wstępnej listy rankingowej 

05.10.2020 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU V

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” (RPKP.08.02.02-04-0205/19) informuję, że dla uczestników projektu NOWY START, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 30.09.2020-21.10.2020 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 22.10.2020-04.11.2020.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, następuje czasowa zmiana w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” (RPKP.08.02.02-04-0205/19).

Zmianie ulega brzmienie § 5, ust. 4:

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:
– złożenia jednego egzemplarza wniosku o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą w wersji papierowej wraz z kompletem załączników, tj. biznesplanem, formularzem informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis i oświadczeniem dot. uzyskanej pomocy de minimis (złożony wniosek wraz z biznesplanami nie podlega zwrotowi),
– złożenie wniosku z załącznikami w wersji papierowej może nastąpić pocztą bądź kurierem na adres biura projektu
– przekazania wersji elektronicznej wniosku o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą i biznesplanu mailowo na adres start@pte.bydgoszcz.pl (na moment składania wersji papierowej na w/w skrzynce pocztowej musi zostać odebrany mail ze wskazanymi załącznikami nadany z maila wskazanego we wniosku o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą), przy czym jako moment wpływu wniosku w wersji papierowej przyjmuje się moment wpływu wniosku do biura projektu (a nie moment nadania), natomiast jako moment wpływu wniosku w wersji elektronicznej (na mail’a) przyjmuje się moment wpływu wiadomości z załącznikami na skrzynkę e-mailową PTE Oddział w Bydgoszczy (a nie moment wysyłki).

 

22.09.2020 r.

Aktualizacja dokumentacji projektowej.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE I PROJEKTOWE

 

21.09.2020 r.

Publikacja listy rankingowej – nabór V (ścieżka ogólna).

19.09.2020 r.

Publikacja listy rankingowej – nabór V (ścieżka dotacyjna) – aktualizacja.

18.09.2020 r.

Publikacja listy rankingowej – nabór V (ścieżka dotacyjna).

26.08.2020 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU IV

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” (RPKP.08.02.02-04-0205/19) informuję, że dla uczestników projektu NOWY START, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 17.08.2020-04.09.2020 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 07.09.2020-18.09.2020.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, następuje czasowa zmiana w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” (RPKP.08.02.02-04-0205/19).

Zmianie ulega brzmienie § 5, ust. 4:

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:
– złożenia jednego egzemplarza wniosku o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą w wersji papierowej wraz z kompletem załączników, tj. biznesplanem, formularzem informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis i oświadczeniem dot. uzyskanej pomocy de minimis (złożony wniosek wraz z biznesplanami nie podlega zwrotowi),
– złożenie wniosku z załącznikami w wersji papierowej może nastąpić pocztą bądź kurierem na adres biura projektu
– przekazania wersji elektronicznej wniosku o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą i biznesplanu mailowo na adres start@pte.bydgoszcz.pl (na moment składania wersji papierowej na w/w skrzynce pocztowej musi zostać odebrany mail ze wskazanymi załącznikami nadany z maila wskazanego we wniosku o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą), przy czym jako moment wpływu wniosku w wersji papierowej przyjmuje się moment wpływu wniosku do biura projektu (a nie moment nadania), natomiast jako moment wpływu wniosku w wersji elektronicznej (na mail’a) przyjmuje się moment wpływu wiadomości z załącznikami na skrzynkę e-mailową PTE Oddział w Bydgoszczy (a nie moment wysyłki).

 

26.08.2020 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU III – publikacja ostatecznej listy rankingowej 

26.08.2020 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU III – publikacja wstępnej listy rankingowej 

24.08.2020 r.

Piąty nabór do projektu „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” realizowany będzie w terminie 01.09.2020-14.09.2020 r.

NABÓR DOTYCZY ZARÓWNO ŚCIEŻKI DOTACYJNEJ, JAK I ŚCIEŻKI OGÓLNEJ (SZKOLENIOWEJ). 

ZAPRASZAMY OSOBY Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie:

Zapraszamy osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu) oraz ubogich pracujących – powyżej 29 roku życia, z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) do zgłaszania się do projektu.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii aplikowanie do projektu oraz kontakt z kadrą możliwy jest jedynie w ograniczonym do zdalnego zakresie:

– składanie formularzy jest możliwe jedynie drogą mailową (w formie skanu na adres start@pte.bydgoszcz.pl) i drogą pocztą na adres ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz UWAGA – każdorazowo po odbiorze formularza wysyłane jest potwierdzenie mailowe, w przypadku braku uzyskania potwierdzenia prośba o kontakt telefoniczny z biurem projektu 
– biuro projektu jest zamknięte w zakresie kontaktu osobistego – udostępniamy możliwość kontaktu mailowego, telefonicznego

Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz przesyłania zgłoszeń na adres start@pte.bydgoszcz.pl.

 

Spotkania rekrutacyjno-promocyjne realizowane będą za pośrednictwem profilu na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/nowystartPTE

w terminach:

oraz stacjonarnie w terminach:

Serdecznie zapraszamy!

 

10.08.2020 r.

Publikacja listy rankingowej – nabór IV (ścieżka dotacyjna).

10.08.2020 r.

UWAGA – ZMIANA OBSZARU I OKRESU REALIZACJI PROJEKTU!

Informujemy o zmianie okresu i obszaru realizacji projektu – zgodnie ze zaktualizowanym REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” (RPKP.08.02.02-04-0205/19) obszar projektu obejmuje całe województwo kujawsko-pomorskie, a projekt realizowany będzie do 31.10.2021 r.

W zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE I PROJEKTOWE opublikowano zaktualizowane dokumenty.

W kolejnych naborach do zgłaszania się do projektu zapraszać będziemy osoby mieszkające (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub pracujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, w tym w szczególności osoby zamieszkujące miasta średnie i miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj.:

30.07.2020 r.

Czwarty nabór do projektu „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” – ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń zostaje wydłużony do 07.08.2020 r.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz przesyłania zgłoszeń na adres start@pte.bydgoszcz.pl.

Dodatkowe spotkanie rekrutacyjno-promocyjne realizowane będzie za pośrednictwem profilu na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/nowystartPTE

w terminie:

Serdecznie zapraszamy!

 

16.07.2020 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU III

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” (RPKP.08.02.02-04-0205/19) informuję, że dla uczestników projektu NOWY START, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 06.07.2020-24.07.2020 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 27.07.2020-07.08.2020.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, następuje czasowa zmiana w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” (RPKP.08.02.02-04-0205/19).

Zmianie ulega brzmienie § 5, ust. 4:

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:
– złożenia jednego egzemplarza wniosku o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą w wersji papierowej wraz z kompletem załączników, tj. biznesplanem, formularzem informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis i oświadczeniem dot. uzyskanej pomocy de minimis (złożony wniosek wraz z biznesplanami nie podlega zwrotowi),
– złożenie wniosku z załącznikami w wersji papierowej może nastąpić pocztą bądź kurierem na adres biura projektu
– przekazania wersji elektronicznej wniosku o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą i biznesplanu mailowo na adres start@pte.bydgoszcz.pl (na moment składania wersji papierowej na w/w skrzynce pocztowej musi zostać odebrany mail ze wskazanymi załącznikami nadany z maila wskazanego we wniosku o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą), przy czym jako moment wpływu wniosku w wersji papierowej przyjmuje się moment wpływu wniosku do biura projektu (a nie moment nadania), natomiast jako moment wpływu wniosku w wersji elektronicznej (na mail’a) przyjmuje się moment wpływu wiadomości z załącznikami na skrzynkę e-mailową PTE Oddział w Bydgoszczy (a nie moment wysyłki).

 

07.07.2020 r.

Czwarty nabór do projektu „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” realizowany będzie w terminie 15.07.2020-31.07.2020 r.

NABÓR DOTYCZY WYŁĄCZNIE ŚCIEŻKI DOTACYJNEJ.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 7 osób na ścieżkę dotacyjną.

Zapraszamy osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu) oraz ubogich pracujących – powyżej 29 roku życia, z obszaru Bydgoszczy, powiatu bydgoskiego, inowrocławskiego, żnińskiego i nakielskiego (osoby fizyczne pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) do zgłaszania się do projektu.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii aplikowanie do projektu oraz kontakt z kadrą możliwy jest jedynie w ograniczonym do zdalnego zakresie:

– składanie formularzy jest możliwe jedynie drogą mailową (w formie skanu na adres start@pte.bydgoszcz.pl) i drogą pocztą na adres ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz UWAGA – każdorazowo po odbiorze formularza wysyłane jest potwierdzenie mailowe, w przypadku braku uzyskania potwierdzenia prośba o kontakt telefoniczny z biurem projektu 
– biuro projektu jest zamknięte w zakresie kontaktu osobistego – udostępniamy możliwość kontaktu mailowego, telefonicznego

 

Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz przesyłania zgłoszeń na adres start@pte.bydgoszcz.pl.

 

Spotkania rekrutacyjno-promocyjne realizowane będą za pośrednictwem profilu na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/nowystartPTE

w terminach:

Serdecznie zapraszamy!

 

07.07.2020 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU II – publikacja ostatecznej listy rankingowej 

07.07.2020 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU I – publikacja ostatecznej listy rankingowej 

26.06.2020 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU II – publikacja wstępnej listy rankingowej 

26.06.2020 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU I – publikacja wstępnej listy rankingowej 

23.06.2020 r.

Publikacja listy rankingowej – nabór II+III (ścieżka dotacyjna).

28.05.2020 r.

Zaktualizowano zapisy regulaminów

W zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE I PROJEKTOWE zamieszczono aktualizację:

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanymi dokumentami.

 

19.05.2020 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU II

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” (RPKP.08.02.02-04-0205/19) informuję, że dla uczestników projektu NOWY START, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 11.05.2020-29.05.2020 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 01.06.2020-12.06.2020.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, następuje czasowa zmiana w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” (RPKP.08.02.02-04-0205/19).

Zmianie ulega brzmienie § 5, ust. 4:

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:
– złożenia jednego egzemplarza wniosku o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą w wersji papierowej wraz z kompletem załączników, tj. biznesplanem, formularzem informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis i oświadczeniem dot. uzyskanej pomocy de minimis (złożony wniosek wraz z biznesplanami nie podlega zwrotowi),
– złożenie wniosku z załącznikami w wersji papierowej może nastąpić pocztą bądź kurierem na adres biura projektu
– przekazania wersji elektronicznej wniosku o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą i biznesplanu mailowo na adres start@pte.bydgoszcz.pl (na moment składania wersji papierowej na w/w skrzynce pocztowej musi zostać odebrany mail ze wskazanymi załącznikami nadany z maila wskazanego we wniosku o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą), przy czym jako moment wpływu wniosku w wersji papierowej przyjmuje się moment wpływu wniosku do biura projektu (a nie moment nadania), natomiast jako moment wpływu wniosku w wersji elektronicznej (na mail’a) przyjmuje się moment wpływu wiadomości z załącznikami na skrzynkę e-mailową PTE Oddział w Bydgoszczy (a nie moment wysyłki).

 

19.05.2020 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU I

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” (RPKP.08.02.02-04-0205/19) informuję, że dla uczestników projektu NOWY START, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 11.05.2020-29.05.2020 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 01.06.2020-12.06.2020.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, następuje czasowa zmiana w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” (RPKP.08.02.02-04-0205/19).

Zmianie ulega brzmienie § 5, ust. 4:

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:
– złożenia jednego egzemplarza wniosku o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą w wersji papierowej wraz z kompletem załączników, tj. biznesplanem, formularzem informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis i oświadczeniem dot. uzyskanej pomocy de minimis (złożony wniosek wraz z biznesplanami nie podlega zwrotowi),
– złożenie wniosku z załącznikami w wersji papierowej może nastąpić pocztą bądź kurierem na adres biura projektu
– przekazania wersji elektronicznej wniosku o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą i biznesplanu mailowo na adres start@pte.bydgoszcz.pl (na moment składania wersji papierowej na w/w skrzynce pocztowej musi zostać odebrany mail ze wskazanymi załącznikami nadany z maila wskazanego we wniosku o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą), przy czym jako moment wpływu wniosku w wersji papierowej przyjmuje się moment wpływu wniosku do biura projektu (a nie moment nadania), natomiast jako moment wpływu wniosku w wersji elektronicznej (na mail’a) przyjmuje się moment wpływu wiadomości z załącznikami na skrzynkę e-mailową PTE Oddział w Bydgoszczy (a nie moment wysyłki).

 

14.05.2020 r.

Drugi nabór (uzupełnienie) oraz trzeci nabór do projektu „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” realizowany będzie w terminie 01.06.2020-15.06.2020 r.

NABÓR DOTYCZY WYŁĄCZNIE ŚCIEŻKI DOTACYJNEJ.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 12 osób:

Zapraszamy osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu) oraz ubogich pracujących – powyżej 29 roku życia, z obszaru Bydgoszczy, powiatu bydgoskiego, inowrocławskiego, żnińskiego i nakielskiego (osoby fizyczne pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) do zgłaszania się do projektu.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii aplikowanie do projektu oraz kontakt z kadrą możliwy jest jedynie w ograniczonym do zdalnego zakresie:

– składanie formularzy jest możliwe jedynie drogą mailową (w formie skanu na adres start@pte.bydgoszcz.pl) i drogą pocztą na adres ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
– biuro projektu jest zamknięte w zakresie kontaktu osobistego – udostępniamy możliwość kontaktu mailowego, telefonicznego

 

Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz przesyłania zgłoszeń na adres start@pte.bydgoszcz.pl.

 

Spotkania rekrutacyjno-promocyjne realizowane będą za pośrednictwem profilu na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/nowystartPTE

w terminach:

Serdecznie zapraszamy!

 

14.05.2020 r.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, następuje czasowa zmiana w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” (RPKP.08.02.02-04-0205/19).

Zmianie ulega brzmienie § 5, ust. 4:

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:
– złożenia jednego egzemplarza wniosku o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą w wersji papierowej wraz z kompletem załączników, tj. biznesplanem, formularzem informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis i oświadczeniem dot. uzyskanej pomocy de minimis (złożony wniosek wraz z biznesplanami nie podlega zwrotowi),
– złożenie wniosku z załącznikami w wersji papierowej może nastąpić pocztą bądź kurierem na adres biura projektu
– przekazania wersji elektronicznej wniosku o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą i biznesplanu mailowo na adres start@pte.bydgoszcz.pl (na moment składania wersji papierowej na w/w skrzynce pocztowej musi zostać odebrany mail ze wskazanymi załącznikami nadany z maila wskazanego we wniosku o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą), przy czym jako moment wpływu wniosku w wersji papierowej przyjmuje się moment wpływu wniosku do biura projektu (a nie moment nadania), natomiast jako moment wpływu wniosku w wersji elektronicznej (na mail’a) przyjmuje się moment wpływu wiadomości z załącznikami na skrzynkę e-mailową PTE Oddział w Bydgoszczy (a nie moment wysyłki).

Za utrudnienia przepraszamy.

04.05.2020 r.

W związku niekorzystną sytuacją epidemiologiczną COVID-19 na chwilę obecną nabór formularzy na ścieżkę ogólną zostaje anulowany (dotyczy naboru I i II), a kolejne nabory zostają wstrzymane do momentu możliwości realizacji form wsparcia szkoleniowego w ramach projektu. Kandydaci, którzy złożyli formularze rekrutacyjne w ramach naboru I i II zostaną poinformowani w momencie wznowienia przyjmowania zgłoszeń na ścieżkę ogólną w projekcie NOWY START.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

29.04.2020 r.

Publikacja listy rankingowej – nabór II (ścieżka dotacyjna).

29.04.2020 r.

Publikacja listy rankingowej – nabór I (ścieżka dotacyjna).

31.03.2020 r.

W związku z dynamicznie, niekorzystnie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną na chwilę obecną nie ma możliwości dokładnego sprecyzowania dalszego harmonogramu realizacji projektu. Do 31.03.2020 trwał I nabór formularzy – dalszy harmonogram działań rekrutacyjnych w ramach tego naboru (w tym terminy i formy spotkań z Komisją Rekrutacyjną) zostaną wskazane po 15.04.2020 r. Natomiast od 01.04.2020 r. do 15.04.2020 r. trwać będzie II nabór do projektu (zgodnie z poniższym ogłoszeniem).

25.03.2020 r.

Drugi nabór do projektu „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” realizowany będzie w terminie 01.04.2020-15.04.2020 r.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 20 osób, w tym 13 na ścieżkę ogólną i 7 na ścieżkę dotacyjną.

Zapraszamy osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu) oraz ubogich pracujących – powyżej 29 roku życia, z obszaru Bydgoszczy, powiatu bydgoskiego, inowrocławskiego, żnińskiego i nakielskiego (osoby fizyczne pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) do zgłaszania się do projektu.

 

Ze względu na wprowadzony stan epidemii aplikowanie do projektu oraz kontakt z kadrą możliwy jest jedynie w ograniczonym do zdalnego zakresie:

– składanie formularzy jest możliwe jedynie drogą mailową (w formie skanu na adres start@pte.bydgoszcz.pl) i drogą pocztą na adres ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
– biuro projektu jest zamknięte w zakresie kontaktu osobistego – udostępniamy możliwość kontaktu mailowego, telefonicznego

 

Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz przesyłania zgłoszeń na adres start@pte.bydgoszcz.pl.

25.03.2020 r.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii oraz kolejnymi ograniczeniami związanymi z tą sytuacją uniemożliwiającymi prowadzenie efektywnej rekrutacji, w tym spotkań dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie, pierwszy nabór do projektu „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” zostaje przedłużony do 31.03.2020 r.

Za utrudnienia przepraszamy. W dalszym ciągu zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz przesyłania zgłoszeń na adres start@pte.bydgoszcz.pl.

17.03.2020 r.

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa uniemożliwiającym prowadzenie efektywnej rekrutacji, w tym spotkań dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie, pierwszy nabór do projektu „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” zostaje przedłużony do 25.03.2020 r.

Za utrudnienia przepraszamy. W dalszym ciągu zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz przesyłania zgłoszeń na adres start@pte.bydgoszcz.pl.

 

 

13.03.2020 r.

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa oraz prowadzoną rekrutacją w projekcie NOWY START, otrzymaliśmy zgodę na wprowadzenie następujących zmian w procesie rekrutacji:
– składanie formularzy jedynie drogą mailową (skany) i pocztą – nie przyjmujemy dokumentów przynoszonych osobiście
– biuro projektu jest zamknięte w zakresie kontaktu osobistego – możliwość kontaktu mailowego, telefonicznego
– ograniczenie realizacji spotkań informacyjno-rekrutacyjnych na terenie powiatów – na chwilę obecną wszystkie spotkania są odwołane

 

 

05.03.2020 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie NOWY START zapraszamy na spotkania informacyjno-rekrutacyjne!

 

09.03.2020 – godz. 14.00 – Bydgoszcz, ul. Długa 16, Starówka Office

09.03.2020 – godz. 14.00 – Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 20, Dzienny Dom Pobytu

09.03.2020 – godz. 16.30 – Żnin, ul. Towarowa 5, Ośrodek Szkoleniowy Witkowski

12.03.2020  – godz. 16.00 – Nakło, ul. Notecka 4, Przystań Powiat Nakielski

16.03.2020 – godz. 16.00 – Bydgoszcz, ul. Długa 16, Starówka Office

 

 

 

25.02.2020 r.

Pierwszy nabór do projektu „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” realizowany będzie w terminie 04.03.2020-17.03.2020 r.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 20 osób, w tym 13 na ścieżkę ogólną i 7 na ścieżkę dotacyjną.

Zapraszamy osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu) oraz ubogich pracujących – powyżej 29 roku życia, z obszaru Bydgoszczy, powiatu bydgoskiego, inowrocławskiego, żnińskiego i nakielskiego (osoby fizyczne pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) do zgłaszania się do projektu.

 

Formularze rekrutacyjne można złożyć za pośrednictwem jednego z kanałów:

  1. osobiście w punkcie rekrutacyjnym bądź w trakcie spotkań informacyjnych (uwaga harmonogram spotkań informacyjnych zostanie opublikowany w najbliższych dniach),
  2. pocztą/kurierem na adres biura projektu ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz – uwaga: każdorazowo decyduje data wpływu formularza do biura projektu, a nie data stempla pocztowego,
  3. mailem w formie wydrukowanego podpisanego i zaparafowanego zeskanowanego dokumentu na adres start@pte.bydgoszcz.pl,
  4. telefonicznie pod numerem (52) 322 90 62, wyłącznie dla osób niepełnosprawnych z ograniczeniami mobilnościowymi (na etapie rozmowy telefonicznej osoba, od której w ten sposób pozyskiwane będą dane celem zgłoszenia zostanie zapoznana z klauzulą informacyjną RODO). Formuła telefoniczna polega na zanotowaniu przez pracownika biura danych podanych przez kandydata i w taki sposób uzupełniony formularz zostaje kandydatowi dostarczony osobiście bądź pocztowo do podpisu (uzupełnienie telefoniczne nie dotyczy elementów zgłoszenia obejmujących opis planowanej działalności gospodarczej). Brak możliwości uzyskania podpisu kandydata powoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z biurem projektu.

 

25.02.2020 r.

W zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE I PROJEKTOWE opublikowano dokumenty rekrutacyjne do projektu oraz dokumentację projektową dla ścieżki dotacyjnej.

 

20.01.2020 r.

Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy do współpracy i wymiany informacji w zakresie możliwości wsparcia w projekcie NOWY START podmioty realizujące projekty z zakresu włączenia społecznego w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na obszarze powiatów: miasto Bydgoszcz, bydgoski, inowrocławski, nakielski i żniński.

Kontakt

mail: start@pte.bydgoszcz.pl

tel.: 52 322 90 60

Menu