AKTUALNOŚCI

31.03.2020 r.

W związku z dynamicznie, niekorzystnie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną na chwilę obecną nie ma możliwości dokładnego sprecyzowania dalszego harmonogramu realizacji projektu. Do 31.03.2020 trwał I nabór formularzy – dalszy harmonogram działań rekrutacyjnych w ramach tego naboru (w tym terminy i formy spotkań z Komisją Rekrutacyjną) zostaną wskazane po 15.04.2020 r. Natomiast od 01.04.2020 r. do 15.04.2020 r. trwać będzie II nabór do projektu (zgodnie z poniższym ogłoszeniem).

25.03.2020 r.

Drugi nabór do projektu “NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” realizowany będzie w terminie 01.04.2020-15.04.2020 r.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 20 osób, w tym 13 na ścieżkę ogólną i 7 na ścieżkę dotacyjną.

Zapraszamy osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu) oraz ubogich pracujących – powyżej 29 roku życia, z obszaru Bydgoszczy, powiatu bydgoskiego, inowrocławskiego, żnińskiego i nakielskiego (osoby fizyczne pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) do zgłaszania się do projektu.

 

Ze względu na wprowadzony stan epidemii aplikowanie do projektu oraz kontakt z kadrą możliwy jest jedynie w ograniczonym do zdalnego zakresie:

– składanie formularzy jest możliwe jedynie drogą mailową (w formie skanu na adres start@pte.bydgoszcz.pl) i drogą pocztą na adres ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
– biuro projektu jest zamknięte w zakresie kontaktu osobistego – udostępniamy możliwość kontaktu mailowego, telefonicznego

 

Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz przesyłania zgłoszeń na adres start@pte.bydgoszcz.pl.

25.03.2020 r.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii oraz kolejnymi ograniczeniami związanymi z tą sytuacją uniemożliwiającymi prowadzenie efektywnej rekrutacji, w tym spotkań dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie, pierwszy nabór do projektu “NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” zostaje przedłużony do 31.03.2020 r.

Za utrudnienia przepraszamy. W dalszym ciągu zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz przesyłania zgłoszeń na adres start@pte.bydgoszcz.pl.

17.03.2020 r.

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa uniemożliwiającym prowadzenie efektywnej rekrutacji, w tym spotkań dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie, pierwszy nabór do projektu “NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” zostaje przedłużony do 25.03.2020 r.

Za utrudnienia przepraszamy. W dalszym ciągu zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz przesyłania zgłoszeń na adres start@pte.bydgoszcz.pl.

 

 

13.03.2020 r.

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa oraz prowadzoną rekrutacją w projekcie NOWY START, otrzymaliśmy zgodę na wprowadzenie następujących zmian w procesie rekrutacji:
– składanie formularzy jedynie drogą mailową (skany) i pocztą – nie przyjmujemy dokumentów przynoszonych osobiście
– biuro projektu jest zamknięte w zakresie kontaktu osobistego – możliwość kontaktu mailowego, telefonicznego
– ograniczenie realizacji spotkań informacyjno-rekrutacyjnych na terenie powiatów – na chwilę obecną wszystkie spotkania są odwołane

 

 

05.03.2020 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie NOWY START zapraszamy na spotkania informacyjno-rekrutacyjne!

 

09.03.2020 – godz. 14.00 – Bydgoszcz, ul. Długa 16, Starówka Office

09.03.2020 – godz. 14.00 – Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 20, Dzienny Dom Pobytu

09.03.2020 – godz. 16.30 – Żnin, ul. Towarowa 5, Ośrodek Szkoleniowy Witkowski

12.03.2020  – godz. 16.00 – Nakło, ul. Notecka 4, Przystań Powiat Nakielski

16.03.2020 – godz. 16.00 – Bydgoszcz, ul. Długa 16, Starówka Office

 

 

 

25.02.2020 r.

Pierwszy nabór do projektu “NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” realizowany będzie w terminie 04.03.2020-17.03.2020 r.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 20 osób, w tym 13 na ścieżkę ogólną i 7 na ścieżkę dotacyjną.

Zapraszamy osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu) oraz ubogich pracujących – powyżej 29 roku życia, z obszaru Bydgoszczy, powiatu bydgoskiego, inowrocławskiego, żnińskiego i nakielskiego (osoby fizyczne pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) do zgłaszania się do projektu.

 

Formularze rekrutacyjne można złożyć za pośrednictwem jednego z kanałów:

  1. osobiście w punkcie rekrutacyjnym bądź w trakcie spotkań informacyjnych (uwaga harmonogram spotkań informacyjnych zostanie opublikowany w najbliższych dniach),
  2. pocztą/kurierem na adres biura projektu ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz – uwaga: każdorazowo decyduje data wpływu formularza do biura projektu, a nie data stempla pocztowego,
  3. mailem w formie wydrukowanego podpisanego i zaparafowanego zeskanowanego dokumentu na adres start@pte.bydgoszcz.pl,
  4. telefonicznie pod numerem (52) 322 90 62, wyłącznie dla osób niepełnosprawnych z ograniczeniami mobilnościowymi (na etapie rozmowy telefonicznej osoba, od której w ten sposób pozyskiwane będą dane celem zgłoszenia zostanie zapoznana z klauzulą informacyjną RODO). Formuła telefoniczna polega na zanotowaniu przez pracownika biura danych podanych przez kandydata i w taki sposób uzupełniony formularz zostaje kandydatowi dostarczony osobiście bądź pocztowo do podpisu (uzupełnienie telefoniczne nie dotyczy elementów zgłoszenia obejmujących opis planowanej działalności gospodarczej). Brak możliwości uzyskania podpisu kandydata powoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z biurem projektu.

 

25.02.2020 r.

W zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE I PROJEKTOWE opublikowano dokumenty rekrutacyjne do projektu oraz dokumentację projektową dla ścieżki dotacyjnej.

 

20.01.2020 r.

Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy do współpracy i wymiany informacji w zakresie możliwości wsparcia w projekcie NOWY START podmioty realizujące projekty z zakresu włączenia społecznego w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na obszarze powiatów: miasto Bydgoszcz, bydgoski, inowrocławski, nakielski i żniński.

Kontakt

mail: start@pte.bydgoszcz.pl

tel.: 52 322 90 60

Menu