DOKUMENTY REKRUTACYJNE I PROJEKTOWE

04.05.2023 r.

Aktualizacja dokumentacji rekrutacyjnej projektu NOWY START – zmiana liczebności grupy docelowej.

16.12.2022 r.

Aktualizacja dokumentacji rekrutacyjnej projektu NOWY START – zmiana liczebności grupy docelowej.

24.08.2022 r.

Aktualizacja dokumentacji rekrutacyjnej projektu NOWY START – zmiana okresu realizacji projektu i liczebności grupy docelowej.

29.10.2021 r.

Aktualizacja dokumentacji rekrutacyjnej projektu NOWY START – zmiana okresu realizacji projektu i liczebności grupy docelowej.

01.07.2021 r.

Aktualizacja dokumentacji rekrutacyjnej projektu NOWY START – zmiana okresu realizacji projektu i liczebności grupy docelowej.

27.04.2021 r.

Aktualizacja dokumentacji rekrutacyjnej projektu NOWY START – zmiana okresu realizacji projektu i liczebności grupy docelowej.

10.08.2020 r.

Aktualizacja dokumentacji rekrutacyjnej projektu NOWY START – zmiana obszaru i okresu realizacji projektu.

25.02.2020 r.

Dokumentacja rekrutacyjna projektu NOWY START.

16.12.2022 r.

Aktualizacja dokumentacji projektu NOWY START – zmiana liczebności grupy docelowej.

24.08.2022 r.

Aktualizacja dokumentacji projektu NOWY START – zmiana liczebności grupy docelowej i liczby osób objętych wsparciem finansowym.

29.10.2021 r.

Aktualizacja dokumentacji projektu NOWY START – zmiana liczebności grupy docelowej i liczby osób objętych wsparciem finansowym.

Aktualizacja dokumentacji projektu NOWY START – aktualizacja wzoru biznesplanu (wersja uwzględniająca założenie działalności gospodarczej w 2022 r.).

01.07.2021 r.

Aktualizacja dokumentacji projektu NOWY START.

11.12.2020 r.

Aktualizacja dokumentacji projektu NOWY START – aktualizacja wzoru biznesplanu (wersja uwzględniająca założenie działalności gospodarczej w 2021 r.).

14.10.2020 r.

Aktualizacja dokumentacji projektowej – dotyczy regulaminu i wzoru umowy.

22.09.2020 r.

Aktualizacja dokumentacji projektowej – zmiana wymogów dotyczących osób składających wnioski o wsparcie finansowe w ramach ścieżki dotacyjnej.

25.02.2020 r.

Dokumentacja projektowa – ścieżka dotacyjna.

UWAGA – poniższe dokumenty stanowią jedynie wzory, które będą obowiązywać uczestników zakwalifikowanych do projektu na etapie wnioskowania o wsparcie finansowe. Na etapie składania formularza rekrutacyjnego nie należy wypełniać BIZNESPLANU.

Menu