DOKUMENTY REKRUTACYJNE I PROJEKTOWE

AKTUALNA REKRUTACJA

Zapraszamy osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu) oraz ubogich pracujących – powyżej 29 roku życia, z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) do zgłaszania się do projektu.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii aplikowanie do projektu oraz kontakt z kadrą możliwy jest jedynie w ograniczonym do zdalnego zakresie:

– składanie formularzy jest możliwe jedynie drogą mailową (w formie skanu na adres start@pte.bydgoszcz.pl) i drogą pocztą na adres ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
– biuro projektu jest zamknięte w zakresie kontaktu osobistego – udostępniamy możliwość kontaktu mailowego, telefonicznego

10.08.2020 r.

Aktualizacja dokumentacji rekrutacyjnej projektu NOWY START – zmiana obszaru i okresu realizacji projektu.

25.02.2020 r.

Dokumentacja rekrutacyjna projektu NOWY START.

22.09.2020 r.

Aktualizacja dokumentacji projektowej – zmiana wymogów dotyczących osób składających wnioski o wsparcie finansowe w ramach ścieżki dotacyjnej.

25.02.2020 r.

Dokumentacja projektowa – ścieżka dotacyjna.

UWAGA – poniższe dokumenty stanowią jedynie wzory, które będą obowiązywać uczestników zakwalifikowanych do projektu na etapie wnioskowania o wsparcie finansowe. Na etapie składania formularza rekrutacyjnego nie należy wypełniać BIZNESPLANU.

Menu