DOKUMENTY REKRUTACYJNE I PROJEKTOWE

25.02.2020 r.

Dokumentacja rekrutacyjna projektu NOWY START.

25.02.2020 r.

Dokumentacja projektowa – ścieżka dotacyjna.

UWAGA – poniższe dokumenty stanowią jedynie wzory, które będą obowiązywać uczestników zakwalifikowanych do projektu na etapie wnioskowania o wsparcie finansowe. Na etapie składania formularza rekrutacyjnego nie należy wypełniać BIZNESPLANU.

Menu