DOKUMENTY REKRUTACYJNE I PROJEKTOWE

AKTUALNA REKRUTACJA

Czwarty nabór do projektu “NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” realizowany będzie w terminie 15.07.2020-31.07.2020 r.

NABÓR DOTYCZY WYŁĄCZNIE ŚCIEŻKI DOTACYJNEJ.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 7 osób na ścieżkę dotacyjną.

Zapraszamy osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu) oraz ubogich pracujących – powyżej 29 roku życia, z obszaru Bydgoszczy, powiatu bydgoskiego, inowrocławskiego, żnińskiego i nakielskiego (osoby fizyczne pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) do zgłaszania się do projektu.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii aplikowanie do projektu oraz kontakt z kadrą możliwy jest jedynie w ograniczonym do zdalnego zakresie:

– składanie formularzy jest możliwe jedynie drogą mailową (w formie skanu na adres start@pte.bydgoszcz.pl) i drogą pocztą na adres ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
– biuro projektu jest zamknięte w zakresie kontaktu osobistego – udostępniamy możliwość kontaktu mailowego, telefonicznego

25.02.2020 r.

Dokumentacja rekrutacyjna projektu NOWY START.

25.02.2020 r.

Dokumentacja projektowa – ścieżka dotacyjna.

UWAGA – poniższe dokumenty stanowią jedynie wzory, które będą obowiązywać uczestników zakwalifikowanych do projektu na etapie wnioskowania o wsparcie finansowe. Na etapie składania formularza rekrutacyjnego nie należy wypełniać BIZNESPLANU.

Menu