Aktualności

05.01.2017. r.

KOLEJNY NABÓR NA STAŻE I DODATKOWE PRAKTYKI ZAWODOWE

Rozpoczynamy rekrutację na staże i dodatkowe praktyki zawodowe, które odbywać się będą podczas ferii zimowych oraz w poza godzinami nauki szkolonej tj. popołudniami i w weekendy (łącznie 9 dni poza okresem ferii).

Staże zawodowe przeznaczone są dla uczniów techników w zawodach: technik logisty, technik informatyk, technik obsługi portów i terminali oraz technik pojazdów samochodowych a dodatkowe praktyki zawodowe dla uczniów szkół zawodowych, kształcących się w zawodach ślusarz i mechanik pojazdów samochodowych.

Uczniowie odbywający staże i praktyki w naszym projekcie mogą liczyć na wsparcie wyznaczonych opiekunów, pomoce dydaktyczne, zwrot kosztów dojazdu na staż/praktykę oraz stypendium. Zapraszamy na spotkania informacyjne.

Nabór formularzy trwa od 09.01.2017 r. do 12.01.2017 r.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w zakładce zasady rekrutacji


 

 

12.12.2016 r.

Uwaga już wkrótce kolejny nabór na staże i dodatkowe praktyk zawodowe realizowane w roku szkolnym 2016/2017. Realizacja zaplanowana jest od ferii zimowych. Zapraszamy.


 

03.10.2016 r.

UWAGA !!!
Rozpoczynamy rekrutacje na praktyki, które realizowane będą podczas roku szkolnego. Pierwsze spotkanie informacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią 11.10.2016 r. (wtorek) o godz. 10.30.

Na spotkanie informacyjne zapraszamy także rodziców.

Nabór formularzy trwa od 11.10.2016 do 21.10.2016 r.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w zakładce zasady rekrutacji  


 

05.09.2016 r.

Uwaga uczniowie rozpoczynamy nabór na praktyki zawodowe

Rozpoczynamy nabór na praktyki zawodowe w ramach projektu „Od ucznia do mistrza”. Rekrutację będziemy prowadzić w pierwszej kolejności w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej dla zawodów ślusarz i mechanik pojazdów samochodowych (10 miejsc).

Praktyki organizowane będę podczas roku szkolnego i trwać będą 150 godzin, które zrealizować należy w okresie maksymalnie 4 miesięcy. Praktyki odbywać się będą poza godzinami nauki przede wszystkim w weekendy oraz w dni wolne od zajęć tj. np. przerwy świąteczne i ferie. Rozpoczęcie praktyk zaplanowano na październik. Praktyki realizowane są na podstawie indywidualnie przygotowanych programów w ciekawych zakładach pracy na terenie powiatu nakielskiego i bydgoskiego.

Uczniowie odbywający praktyki otrzymają zwrot kosztów dojazdu, fachową opiekę u pracodawcy, ubezpieczenie, szkolenie BHP oraz pomoce dydaktyczne i odzież roboczą. Po prawidłowo zrealizowanej praktyce uczniowie otrzymają stypendium.

Już wkrótce rozpoczniemy także nabór na staże organizowane w roku szkolnym m.in. w zawodach: technik informatyk,  technik obsługi turystycznej, technik logistyk.

Chętnych uczniów zapraszamy na spotkania informacyjne, szczegóły o terminie spotkań już wkrótce. 


 

Rozliczenie stażu 

Uwaga w celu rozliczenia się z odbytego stażu wszystkich uczniów, którzy staże rozpoczynali w dniu 11.07.2016 r. zapraszamy do siedziby PTE w dniach 5.08 i 9.08  w godz. 10-13 z uzupełnionym dziennikiem stażu. Prosimy abyście w ostatnim dniu stażu upewnili się wraz ze swoimi opiekunami, że dziennik wypełniony jest prawidłowo. Przypominamy, że dostarczenie dziennika i prawidłowe jego uzupełnienie jest konieczne by uzyskać stypendium stażowe.

Prosimy o kontakt w przypadku braku możliwości dotarcia do PTE w w/w terminie.


 

Uwaga uczniowie

Poniżej znajdziecie do pobrania oświadczenie Uczestnika projektu o wysokości poniesionych kosztów dojazdu.

Przypominamy, że złożenie wypełnionego oświadczenia wraz z załącznikami (np. bilety) jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu poniesionych w związku z odbywanym stażem/praktyką. Szczegółowy opis zasad dokonywania refundacji kosztów dojazdu opisany został w dokumencie poniżej.

Oświadczenie Uczestnika projektu o wysokości poniesionych kosztów dojazdu

Zasady zwrotu kosztów dojazdu_WWW


 

Spotkanie organizacyjne

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do projektu i rozpoczynają staże zawodowe od 11 lipca są proszeni o sprawdzanie korespondencji mailowej. W czwartek zapraszamy Was na spotkanie organizacyjne do siedziby Powiatu Nakielskiego, szczegóły nt. numeru sali i godziny spotkania wysłane będą mailem. W kolejnym tygodniu na spotkanie zaprosimy grupę uczniów odbywających staże w okresie od 1 sierpnia.

Uwaga uczniowie!

Zakończyliśmy pierwszy nabór na staże letnie, które odbywać się będą w wakacje. Osoby, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie otrzymały powiadomienie na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Pozostałe osoby utworzyły listę rezerwową i w przypadku zwolnienia miejsca będą zapraszane do udziału w projekcie.

Dziękujemy za duże zainteresowanie udziałem w stażach zawodowych i zapraszamy do składania formularzy w kolejnych naborach.

Menu