Od ucznia do mistrza

 

www.dreamsart.pl

Projekt „Od ucznia do mistrza” jest realizowany w partnerstwie przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, Powiat Nakielski i Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy w okresie od 01.05.2016 r. do 31.12.2017 r. Projekt skierowany jest do uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu powiatu nakielskiego: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią i Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią. Łącznie wsparciem w postaci staży i praktyk zawodowych objętych zostanie 152 uczniów.

Oferta projektu:

Staże zawodowe:

Praktyki zawodowe: 

Wartość projektu: 733787.50 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 623719.37 zł

Cel projektu:

Podniesienie praktycznych umiejętności zawodowych zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy 166 uczniów szkół kształcenia
zawodowego z terenu powiatu nakielskiego oraz zwiększenie efektywności 50 opiekunów praktyk i staży w procesie
przekazywania wiedzy zawodowej uczniom do 31.12.2017 r.

Planowane efekty projektu:

166 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

poziom_kolor

Menu