Zasady rekrutacji

10.03.2017
UWAGA UCZNIOWIE

Już wkrótce kolejny nabór na dodatkowe staże i praktyki zawodowe. W pierwszej kolejności do udziału w projekcie zapraszamy uczniów IV klas, dla których już w maju będzie istniała możliwość odbycia stażu m.in. w zawodach technik informatyk, czy technik logistyk. Więcej informacji już wkrótce na spotkaniach informacyjnych oraz w sekretariatach szkół.

Także uczniowie pozostałych klas są zaproszeni na spotkania informacyjne. W tym przypadku formularze zgłoszeniowe zbierane będą do czerwca, a realizacja staży i praktyk zaplanowana została na okres wakacji.


 

20.12.2016
Formularz zgłoszeniowy na staże i dodatkowe praktyki zawodowe realizowane podczas ferii i poza godzinami zajęć szkolnych. Rok szkolny 2016/2017. Rozpoczęcie 30.01.2017 r.

Formularz do pobrania formularz-zgloszeniowy-2017-2

Przypominamy, że na formularze czekamy do 12.01.2017 r.


 

10.10.2016
Uwaga nabór formularzy zgłoszeniowych na praktyki zawodowe 

Do 21.10.2016 r. przesyłać można formularze zgłoszeniowe na dodatkowe praktyki zawodowe, które organizowane będą podczas roku szkolnego w zawodach ślusarz i mechanik pojazdów samochodowych oraz staże w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali.  formularz-zgloszeniowy-praktyki-2016

Formularz Zgłoszeniowy można złożyć:

  1. w wersji papierowej w sekretariacie szkoły lub w lokalnym biurze projektu w siedzibie Powiatu Nakielskiego przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią  (pokój 34)
  2. elektronicznie na adres: chmara@pte.bydgoszcz.pl lub monika.kania@powiat-nakielski.pl

 

07.09.2016
Rozpoczynamy nabór na praktyki zawodowe. Rekrutację będziemy prowadzić w pierwszej kolejności w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej dla zawodów ślusarz i mechanik pojazdów samochodowych (10 miejsc).

Nabór prowadzony będzie w październiku.

 


 

17.04.2016 – UWAGA REKRUTACJA

Nabór formularzy trwa do 10.06.2016 r. – nabór zakończony 

Kryteria rekrutacji:
1. Status ucznia szkoły i w zawodzie objętym projektem
2. Nieuczestniczenie w innym projekcie z osi 10 realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020
3. Dodatkowo pierwszeństwo będą mieć uczniowie zamieszkujący na terenach wiejskich i obciążeni obowiązkami gospodarskimi

Formularz należy złożyć:

Pobierz formularz zgłoszeniowy:

WARSZTATY DLA OPIEKUNÓW PRAKTYK I STAŻY

Zapraszamy pracodawców przyjmujących uczniów na staże i praktyki do dokonywania zgłoszeń na warsztaty dla pracowników pełniących funkcje opiekunów. Poniżej do pobrania znajdą Państwo formularz zgłoszeniowy.

 

Kryteria rekrutacji:
• wskazanie przez pracodawcę
• status pracownika zakładu pracy
• min. 2 lata doświadczenia zawodowego
• wskazanie potrzeby udziału w warsztacie wraz z deficytami kompetencyjnymi w zakresie pracy z uczniem

Menu