II nabór

Rusza II nabór uczestników do projektu „PERSPEKTYWA – Program wsparcia osób niepełnosprawnych z powiatu grudziądzkiego”. Projekt obejmuje kompleksowy program na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu grudziądzkiego. W ramach projektu realizowane będą działania aktywnej integracji obejmujące instrumenty aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej, w tym:

1. spotkania w grupie samopomocy i wsparcie animatora lokalnego,
2. zajęcia z terapeutyczne (ergoterapia),
3. aktywizację poprzez udział w kulturze oraz treningu umiejętności życiowych,
4. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
5. kursy, staże i szkolenia zawodowe,
6. konsultacje z psychologiem,
7. indywidualne poradnictwo prawne.

Projekt adresowany jest do osób, które:

Uczestnicy projektu otrzymają indywidualnie dopasowaną ofertę wsparcia opracowaną na podstawie diagnozy. Każdy uczestnik w ramach udziału w projekcie przejdzie Indywidualną Ścieżkę Reintegracji, realizowaną w celu przywróceniu do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Menu