Rekrutacja

Planowane są dwa nabory (do 2 grup po 10 osób).

I – prowadzony od 07.01.2018 r. do 18.01.2018 r.

II – prowadzony w okresie od grudnia 2019 r. do stycznia 2020 r.

W ramach każdej grupy przez okres 12 miesięcy 10 uczestników realizować będzie Indywidualną Ścieżkę Reintegracji.

W zakładce aktualności znajdą Państwo informację o dokładnych terminach naborów.


Kryteria rekrutacji:

  1. Przynależność do grupy osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie    powiatu grudziądzkiego
  2. Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności
  3. Zamieszkiwanie na terenie powiatu grudziądzkiego.

Zgłoszenia do projektu dokonać można wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny w załączniku poniżej.

Szczegółowy opis kryteriów rekrutacji oraz zasad udziału w projekcie znajdą Państwo w załączonym poniżej regulaminie projektu.

Menu