Zapytania / Zaproszenia

Bydgoszcz, dnia 23.10.2017 r.

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów oraz poradnictwa/konsultacji indywidualnych dla 10 opiekunów faktycznych osób cierpiących na choroby otępienne, podzielonych na dwie grupy po 5 osób, uczestniczące w projekcie pn. „Dobry dom – profesjonalna opieka i wsparcie” przez około 12 miesięcy.

Menu