Zapytania / Zaproszenia

02.12.2019

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń indywidualnych i grupowych dla opiekunów faktycznych w ramach projektu: „Dzienny Dom Opieki Medycznej SirMED i pielęgniarskiej opieki długoterminowej w trosce o losy mieszkańców subregionu inowrocławskiego”

Menu