Aktualności / ogłoszenia

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy wspólnie z Liderem - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Inowrocławiu oraz drugim Partnerem - Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu realizuje Program Rewitalizacji Społecznej pn. "Razem łatwiej"

Zapytanie o cenę – crossfit (z dn.12.03.2014 r.) 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy zwraca się z zapytaniem o podanie ceny jednostkowej brutto dla 1 osoby (pojedyncze wejście), na wykonanie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu zajęć crossfit dla młodzieży.

Informacje dodatkowe:

 1. Zajęcia będą odbywały się od marca do października 2014 r.
 2. Grupa max 15 osobowa.
 3. Częstotliwość zajęć 2 razy w miesiącu.
 4. Zajęcia powinny odbywać się w godzinach popołudniowych tj. 16-20 na terenie miasta Inowrocławia.
 5. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Poznańska 185, 88 – 100 Inowrocław do dnia 24.03.2014 r. do godz.15:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
 6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić zapis:

OFERTA na usługę organizacji i przeprowadzenia zajęć CROSSFIT w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej „Razem łatwiej”

 1. Osoby do kontaktu:
  Pani Karolina Walczak – 52 357-56-79, wew. 22, e-mail: walczak@pte.bydgoszcz.pl
  Pan Bartosz Kraziński – 52 357-56-79, wew. 21, e-mail: krazinski@pte.bydgoszcz.pl

 

Zapytanie o cenę – Ubezpieczenie (z dn.11.03.2014 r.)

 

W związku z realizacją projektu „Razem łatwiej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, zwraca się z zapytaniem o wycenę ubezpieczenia NNW 166 osób, w następujących grupach:

 1. dwie grupy 10-cio osobowe, okres ubezpieczenia 8 miesięcy tj. od miesiąca III do X /2014,
 2. jedna grupa 16-sto osobowa, okres ubezpieczenia 8 miesięcy tj. od miesiąca III do X /2014,
 3. dwie grupy 15-sto osobowa, okres ubezpieczenia 8 miesięcy tj. od miesiąca III do X /2014,
 4. trzy grupy 10-cio osobowe (młodzież), okres ubezpieczenia 8 miesięcy tj. od miesiąca III do X /2014,
 5. dwie grupy 10-cio osobowe (osoby pracujące), okres ubezpieczenia 4 miesiące tj. od miesiąca V do VIII /2014,
 6. pięć grup 6-cio osobowych (osoby starsze i niepełnosprawne), okres ubezpieczenia 8 miesięcy tj. od miesiąca III do X /2014,
 7. jedna grupa 66-cio osobowa (dzieci), okres ubezpieczenia 2 miesiące tj. od miesiąca VII do VIII/2014,
 8. cztery grupy 5-cio osobowe (osoby pracujące), okres ubezpieczenia 2 miesiące tj. od miesiąca V do VI/2014.

Uczestnicy projektu będą brali udział w następujących formach wsparcia:

 1. Grupa wsparcia dla rodziców – zajęcia w ośrodku szkoleniowym,
 2. Terapia par – zajęcia w ośrodku szkoleniowym,
 3. Warsztaty filcowania – zajęcia w ośrodku szkoleniowym,
 4. Warsztaty tworzenia biżuterii – zajęcia w ośrodku szkoleniowym ,
 5. Warsztaty z zakresu przystosowania do życia w rodzinie – zajęcia w ośrodku szkoleniowym,
 6. Szkolenie dla pracowników – nauka języka migowego, efektywna organizacja czasu na stanowisku pracy, superwizja – zajęcia w ośrodku szkoleniowym,
 7.   Szkolenie komputerowe – zajęcia w ośrodku szkoleniowym,
 8.   Czas wolny dla dzieci – pobyt na placach zabawach.

Informacje dodatkowe:

 1. Suma ubezpieczenia 10.000,00 zł.
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Poznańska 185, 88 – 100 Inowrocław do dnia 19.03.2014 r. do godz.15:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić zapis:

OFERTA na ubezpieczenie słuchaczy w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej „Razem łatwiej”

 1. Osoby do kontaktu:
  Pani Karolina Walczak – 52 357-56-79, wew. 22, e-mail: walczak@pte.bydgoszcz.pl
  Pan Bartosz Kraziński – 52 357-56-79, wew. 21, e-mail: krazinski@pte.bydgoszcz.pl

 

 

Zapytanie o cenę – zumba (z dn. 05.03.2014 r.)

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy zwraca się z zapytaniem o podanie ceny jednostkowej brutto dla 1 osoby (pojedyncze wejście), na wykonanie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzenia zajęć ZUMBY dla młodzieży.

Informacje dodatkowe:

 1. Zajęcia będą odbywały się od marca do października 2014 r.
 2. Grupa max 15 osobowa.
 3. Częstotliwość zajęć 2 razy w miesiącu.
 4. Zajęcia powinny odbywać się w godzinach popołudniowych tj. 16-20 na terenie miasta Inowrocławia.
 5. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Poznańska 185, 88 – 100 Inowrocław do dnia 18.03.2014 r. do godz.15:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
 6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić zapis:

OFERTA na usługę organizacji i przeprowadzenia zajęć z zakresu ZUMBY w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej „Razem łatwiej”.

 1. Osoby do kontaktu:
  Pani Karolina Walczak – 52 357-56-79, wew. 22, e-mail: walczak@pte.bydgoszcz.pl
  Pan Bartosz Kraziński – 52 357-56-79, wew. 21, e-mail: krazinski@pte.bydgoszcz.pl

 

Zapytanie o cenę (z dn.05.03.2014 r.)

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy zwraca się z zapytaniem o cenę brutto materiałów promocyjnych (komplet na uczestnika) zgodnie z poniższą specyfikacją:

 1. Torba z rączkami z pvc 600 D z nadrukiem

 

Materiał: Polyester

Kolor : jasnozielony

Wymiary: 42 x 40,5 x 8,5

Technika nadruku : sitodruk

Nadruk: jednostronny w kolorze czarnym, nadruk logo Unii Europejskiej i odwołanie słowne do UE, odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu, logo  PO KL, logo projektowe, logo Centrum Zasobów Ludzkich, logo instytucji realizujących projekt, informacja o współfinansowaniu oraz nazwa projektu.

 

 1. Długopis z nadrukiem:

Rodzaj: metalowy, automatyczny, włączany i wyłączany przez naciśnięcie od góry, z klipsem mocującym

Kolor : niebieski

Kolor wkładu : niebieski

Nadruk : dwustronny w kolorze białym, z jednej strony nadruk logo Unii Europejskiej i odwołanie słowne do UE, odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu, logo  PO KL, z drugiej strony nazwa projektu.

 

 1. Notatnik z nadrukiem

Format: A4

Ilość stron – 50 szt.

Kartka – gładka

Grzbiet bloku – klejony

Każda strona powinna zawierać kolorowe logotypy: w nagłówku nadruk logo Unii Europejskiej i odwołanie słowne do UE, odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu, logo  PO KL, logo projektowe, logo Centrum Zasobów Ludzkich; w stopce informacja o współfinansowaniu; na środku strony „znak wodny” – tytuł projektu.

 

 1. Teczka papierowa z gumką z nadrukiem

Format: A4

Kolor: niebieski/granatowy

Grubość grzbietu teczki: min. 5 mm

Wykonana z  grubego  makulaturowego  kartonu 300 g/m2, jednostronnie barwionego, wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku, posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem.

Nadruk: w nagłówku nadruk logo Unii Europejskiej i odwołanie słowne do UE, odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu, logo  PO KL, logo projektowe, logo Centrum Zasobów Ludzkich; w stopce informacja o współfinansowaniu; na frontowej stronie teczki – tytuł projektu.

 

 1. Zakreślacz

Do znaczenia tekstu na  każdym rodzaju papieru
końcówka ścięta
grubość linii pisania: 1-5mm
Kolor: żółty

Nadruk :  w kolorze czarnym, z jednej strony logo Unii Europejskiej i odwołanie słowne do UE, odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu, logo  PO KL, z drugiej strony nazwa projektu.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Łączna ilość kompletów: 166 sztuk.
 2. Cena kompletu musi zawierać koszt zakupu ww. materiałów promocyjnych (teczka, notatnik, długopis, zakreślacz, torba) oraz pozostałe koszty.
 3. Oznaczenie gadżetów musi być zgodne z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 4. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości,
  ul. Poznańska 185, 88 – 100 Inowrocław do dnia 18.03.2014 r. do godz.15:00.
  Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić zapis:

OFERTA na usługę wykonaniu materiałów promocyjnych w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej „Razem łatwiej”

 1. Osoby do kontaktu:
  Pani Karolina Walczak – 52 357-56-79, wew. 22, e-mail: walczak@pte.bydgoszcz.pl
  Pan Bartosz Kraziński – 52 357-56-79, wew. 21, e-mail: krazinski@pte.bydgoszcz.pl

 

 

UWAGA!!!

W związku z licznymi zapytaniami ze strony oferentów dot. torby z rączkami z pvc 600 D informujemy, iż dopuszczone jest składanie ofert, które nie zawierają w/w modelu a jego odpowiednik, o zbliżonych wymogach określonych w zapytaniu (wymiar, materiał, kolor).

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

 

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy

 1. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

NIP: 554-031-24-38

REGON: 090563606

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 roku nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu ciepłych posiłków oraz bufetu kawowego (kod CPV 55321000-6, 55521200-0) dla uczestników szkoleń oraz trenerów Programu Rewitalizacji Społecznej „Razem łatwiej”, realizowanego w ramach projektu systemowego pn „Rewitalizacja społeczna”, Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Zakres usługi dotyczy jednego dnia szkolenia:

 

Bufet kawowy Zakres usługi Gramatura/sztuka na osobę
Przekąski słodkie/ciastka Minimum 3 różne rodzaje

(herbatniki,

czekoladowe, z galaretką, wafelki, itp.)

150 g na osobę
Herbata w saszetkach 1 rodzaj (torebka ze sznureczkiem) Bez ograniczeń
Kawa Saszetka Bez ograniczeń
Mleko do kawy 1 rodzaj min. 1,5% Bez ograniczeń
Cukier Saszetki po 5 g Bez ograniczeń
Soki Minimum dwa różne smaki (pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka itp.) 0,5 litra na osobę (butelka plastikowa)
Woda mineralna Gazowana/niegazowana 2 x 0,5 litra na osobę (butelka plastikowa)
Ciepły posiłek Zakres usługi Gramatura/sztuka na osobę
Ziemniaki/frytki/ryż/kluski/

makaron

Do wyboru 200 g/osobę
Mięso/ryba Do wyboru Porcja 150 g/osobę
Surówki/warzywa gotowane Jeden rodzaj Porcja 150 g/osobę

 

 1. Wymagania odnośnie ciepłych posiłków i bufetu kawowego:
 2. a)        Ciepły posiłek dla każdego uczestnika szkolenia i trenera musi być wyporcjowany i podany na ciepło, o gramaturze nie mniejszej niż 500 g, w pojemniku termoizolacyjnym, z kompletem sztućców jednorazowych i serwetek,
 3. b)        Wykonawca, w razie zapotrzebowania zobowiązany będzie do przygotowania posiłku wegetariańskiego,
 4. c)        Bufet kawowy – poczęstunek dla uczestników szkoleń i trenera (w postaci: kawa, herbata, mleko, cukier, ciastka, woda mineralna, soki) dostępny będzie podczas 2 przerw kawowych. Wykonawca zapewni nieograniczony dostęp do plastikowych jednorazowych kubeczków do napojów ciepłych i zimnych oraz mieszadełka.
 5. Po wyłonieniu Wykonawcy, Zamawiający dostarczy harmonogram zajęć poszczególnych szkoleń, według którego realizowane będzie zamówienie. O liczbie wydawanych ciepłych posiłków w danym dniu Wykonawca będzie informowany na bieżąco, tj. do godziny 10.00 każdego dnia.
 6. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywały się w cyklach miesięcznych na podstawie podpisanej przez uczestników szkolenia listy potwierdzającej korzystanie z cateringu, w terminie 30 dni od dnia prawidłowo dostarczonej faktury/rachunku VAT przelewem na konto bankowe, pod warunkiem dostępności środków finansowych na koncie Zamawiającego.
 7. Wykonawca jest zobligowany do odbierania zużytych pojemników po posiłkach.
 8. Wszelkie koszty związane z dostawą cateringu ponosi Wykonawca.

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: marzec – październik 2014 r., zgodnie z harmonogramem i miejscem przedstawionym przez Zamawiającego.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działania, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i zasobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
 4. rozliczą się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/rachunku po zrealizowaniu usługi, tj. na koniec każdego miesiąca.

 

 1. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr   1).

Ofertę należy sporządzić w języku polskim trwałą i czytelną techniką biurową.

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Oferta powinna:

 1. posiadać datę sporządzenia,
 2. zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, faksu, e-mail,
 3. zawierać proponowane menu,
 4. być podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta oraz     zawierać pieczęć firmową,
 5. zawierać oświadczenie o braku powiązań (wg wzoru z załącznika nr 2),
 6. zawierać cenę całkowitą przypadającą dziennie na jednego uczestnika. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić zapis:

OFERTA na usługę cateringową w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej „Razem łatwiej”

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Oferta przygotowana niezgodnie z powyższymi wymogami nie spełni kryteriów formalnych i nie będzie podlegała ocenie.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Poznańska 185,
  88 – 100 Inowrocław do dnia 18.03.2014 r. do godz.15:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
 3. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  19.03.2014 r., a o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną poinformowani pisemnie wszyscy Oferenci.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.pte.bydgoszcz.pl w zakładce „Aktualności/ogłoszenia”.

 

VII. OCENA OFERT

 1. W przedmiotowym postępowaniu kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena brutto (100%).
 2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT. Ocena ofert dokonywana będzie według poniższego wzoru:

Najniższa cena ofertowa

C = ———————————— x 100 pkt (maksymalna ilość punktów)

Cena oferty badanej

 

Uwaga: wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenie będzie polegało na:

-odrzuceniu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej drugiego miejsca po przecinku,

-zwiększenie ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku liczby pierwotnej była większa lub równa 5.

 1. Jeżeli najniższa złożona oferta przekroczy cenę zaplanowaną w budżecie Projektu, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcą.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udzielają:

Pani Karolina Walczak – 52 357-56-79, wew. 22, e-mail: walczak@pte.bydgoszcz.pl

Pan Bartosz Kraziński – 52 357-56-79, wew. 21, e-mail: krazinski@pte.bydgoszcz.pl

 

Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany treści Zapytania ofertowego. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej www.pte.bydgoszcz.pl  oraz przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie ofertowe i będzie dla nich wiążąca.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez podania przyczyny.

 

Dokumenty aplikacyjne – Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 – znajdują się na dole strony (Zapytanie ofertowe nr 1/2014 – dokumenty aplikacyjne)

 

PRACA przy realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej

pt. „Razem łatwiej”

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w związku z rozpoczęciem realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej „Razem łatwiej”, realizowanego w ramach projektu systemowego pn „Rewitalizacja społeczna”, Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje Wykonawców (trenerów) do przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych z zakresu:

 

 

Do zakresu obowiązków Wykonawcy będzie należało:

 

 

 

Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

 1. Wykonawca nie jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy w instytucji zaangażowanej w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. w Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Pośredniczącej II stopnia, Regionalnym Ośrodku EFS, Krajowym Ośrodku EFS i Krajowej Instytucji Wspomagającej, a jeżeli jest zatrudniony to nie zachodzi konflikt interesów  ani podwójne finansowanie w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – załącznik nr 2 i 3;
 2. W przypadku Wykonawcy aktualnie zaangażowanego w realizację projektów w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), łączne zaangażowanie w każdym miesiącu w realizację zadań we wszystkich projektach nie przekroczy 240 godzin miesięcznie – załącznik nr 4;
 3. Wykonawca nie jest powiązany z PTE O/Bydgoszcz osobowo lub kapitałowo – załącznik nr 5;

 

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie dokumentów (CV, kserokopie dyplomów, zaświadczeń potwierdzających posiadane kwalifikacje, referencje) wraz z oświadczeniami stanowiącymi załączniki do niniejszego ogłoszenia, osobiście, pocztą tradycyjną lub  pocztą kurierską na adres: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Poznańska 185, 88-100 Inowrocław z dopiskiem projekt „Razem łatwiej” w terminie do dnia 10 marca 2014 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu). Dokumenty złożone po terminie, na innych drukach, niekompletne lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane

Dodatkowych informacji udziela pan Bartosz Kraziński pod numerem telefonu 52 357-56-79 wew.21 oraz adresem email: krazinski@pte.bydgoszcz.pl

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 – dokumenty aplikacyjne

Dokumenty aplikacyjne – trenerzy

Menu