O projekcie

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy wspólnie z Liderem - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Inowrocławiu oraz drugim Partnerem - Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu realizuje Program Rewitalizacji Społecznej pn. "Razem łatwiej"

Cel ogólny:

Przeciwdziałanie rozwojowi negatywnych tendencji społecznych, w tym wykluczeniu społecznemu u 126 mieszkańców i ich rodzin z obszarów rewitalizacji wyznaczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2008-2015, w tym poprzez szkolenia 40 pracowników Lidera i Partnerów w okresie XII.2013-XI.2014r.

Cele szczegółowe:

– zwiększenie aktywności społecznej i prozawodowej u 126 uczestników – mieszkańców 3 obszarów rewitalizacji,
– wzmocnienie rodzin w pełnieniu ich podstawowych funkcji: ekonomicznej, opiekuńczo-wychowawczej i socjalizacyjnej,
– wzrost świadomości młodzieży w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego oraz podejmowania zachowań prospołecznych,
– zwiększenie kompetencji osób niepełnosprawnych w zakresie obsługi komputera oraz wzrost ich integracji społecznej,
– zwiększenie kompetencji pracowników Lidera i Partnerów oraz przydatnych umiejętności względem pełnionych funkcji zawodowych i na rzecz projektu.

Grupa docelowa:

– 66 rodzin dysfunkcyjnych, w tym wymagających wsparcia w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, w których zaburzona jest komunikacja pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, wystepuje m.in problem: bezrobocia, niewydolności opiekuńczo-wychowawczej rodzica lub rodziców, uzależnienia,
– 30 osób starszych i niepełnosprawnych-mieszkańcy mieszkań chronionych (instytucja znajdująca sie na obszarze objętym rewitalizacją)
– 30 osób w wieku 15-25 lat – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym,
– 40 pracowników Lidera i Partnerów

Czas trwania projektu: od 01 grudnia 2013r. do 30 listopada 2014r.

Wartość projektu: 1 004 854,24 zł

Menu